Odobrene teme diplomskih radova

Popis odobrenih tema diplomskih radova "Računovodstvo i revizija" 15.6.2017. do 30.6.2017.
Studneti prijavnice mogu podići  u tajništvu Katedre od 5.7.2017. do 14.7.2017. od 12:00-14:00 sati


Popis odobrenih tema diplomskih radova "Računovodstvo i revizija" 01.05.2017. do 15.05.2017.

Studenti mogu prijavnice podići u tajništvu Katedre od 30.05.2017. do 09.06.2017. od 12:00 -14:00 sati.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 1.3.2017 do 15.3.2017

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 30.3.2017. do 07.04.2017. od 12:00-14:00 sati

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 15.01.2017. do 31.01.2017.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 9.2.2017. do 17.2.2017. od 12:00-14:00 sati

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.11.2016. do 15.11.2016.


Napomena: Stuudenti moraju donijeti novu Izjavu o akademskoj čestitosti jer ova koju su predali nije valjana.
Ovu Izjavu morate donijeti http://web.efzg.hr/dok//pravni_okvir/pravlinki_diplomski2012.pdf
Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 28.11.2016. do 2.12.2016.


Popisi odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.09.2016 do 15.09.2016.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 20.09.2016. do 23.09.2016.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 15.06.2016. do 30.06.2016.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 13.07.2016. do 20.07.2016.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.05.2016. do 15.05.2016.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 30.05.2016. do 06.06.2016.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.03.2016. do 15.03.2016.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 22.03.2016. 01.04.2016.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 15.01.2016. do 31.2016.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 23.11.2015. do 27.11.2015. 

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.11.2015. do 15.11.2015.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 23.11.2015. do 27.11.2015. 

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.09.2015. do 15.09.2015.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 30.09.2015. do 02.10.2015.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 15.06.2015. do 30.06.2015.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 09.07.2015. do 16.07.2015. od 12:00 do 14:00.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.05.2015. do 15.05.2015.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 26.05.2015. do 29.05.2015. od 12:00 do 14:00.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.03.2015. do 15.03.2015.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 08.02.2016. do 12.02.2016. od 12:00 do 14:00.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 15.01.2015. do 31.01.2015
.
Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 11.02.2015. do 13.02.2015. od 12:00 -14:00.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.11. do15.11.2014.

Studenti prijavnice mogu podići u tajaništvu Katedre od 26.11.2014. do 28.11.2014. od 12:00-14:00.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.09. do 15.09.2014.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 23.09.2014. do 26.09.2014. od 12:00-14:00.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 15.06. do 30.06.2014.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 15.07.2014. do 17.07.2014. i od 25.08.do 01.09.2014.

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera"Računovodstvo i revizija" 01.05.2014.-15.05.2014.

Studenti prijavncie mogu podići u tajništvu Katedre od 27.05.2014.- 30.05.2014. od 12:00-14:00 sati

Popis odobrenih tema diplomski radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.03.-15.03.2014.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 24.03.2014. do 28.03.2014. od 12:00-14:00 sati


Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstva i revizija" 15.01.-31.01.2014.

Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 04.02.2014. do 14.02.2014. od 12:00-14:00 sati

Popis odobrenih tema diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija" 01.11.-15.11.2013. nadopuna
Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od 26.11. do 29.11.2013. od 12:00-14:00 sati


POPIS ODOBRENIH TEMA DIPLOMSKIH RADOVA SMJERA "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" . 01. - 15.09.2013
.
Studenti prijavnice mogu podići u tajništvu Katedre od četvrtka 26.09. do četvrtka 03.10.2013. od 12:00-14:00h


Popis odobrenih tema Diplomskih radova smjera "Računovodstvo i revizija", 15.06.-30.06.2013. nadopuna


POPIS ODOBRENIH TEMA DIPLOMSKIH RADOVA SMJERA "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" . 01.-15.05.2013. nadopuna

POPIS ODOBRENIH TEMA DIPLOMSKIH RADOVA SMJERA "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" - 01.-15.03.2013.


POPIS ODOBRENIH TEMA DIPLOMSKIH RADOVA SMJERA "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" - 15.-31.01.2013

POPIS ODOBRENIH TEMA DIPLOMSKIH RADOVA SMJERA "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" - 01.-15.11.2012
.


POPIS ODOBRENIH TEMA DIPLOMSKIH RADOVA SMJERA "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 
1.-15.09.2012
.                              

 

POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 09.07.2012. 2.krug
 .

POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 26.06.2012. 1. krug   

POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 28.05.2012.
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RAOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 26.03.2012.

                                                           O B A V I J E S T
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 08.02.2012.
                                                             O B A V I J E S T
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 22.11.2011.                                                                    
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU " RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 26.09.2011 .
                                                               O B A V I J E S T
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU " RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 05.07.2011 .  
           

                                                               O B A V I J E S T
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU " RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 02.05.2011 .

                                                             O B A V I J E S T
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU " RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 19.04.2011 .

                                                           O B A V I J E S T
POPIS ODOBRENIH TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA DIPLOMSKOM STUDIJU " RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" 28.03.2011