Financijska analiza

KOLEGIJI KOJI SE IZVODE U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

Stručni studij

Osnove financiranja poduzeća

Preddiplomski studij 

Poslovne financije

Poduzetničke financije (Varaždin)

Investicijska analiza

Upravljanje korporacijskim rizicima (izborni kolegij)

Diplomski studij

Budžetiranje kapitala

Izvedenice

Bachelor Degree in Business (BDIP)

Corporate finance

Investment analysis

Corporate Risk Management (elective course)

Specijalistički poslijediplomski studij - Financijska analiza

ISPITNI ROKOVI 

 OFP - Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 22.4., u 15 sati u kabinetu 308 kod dr.sc. Antonije Kožul.

 Rezultati BK (11.04.2014.) - Nitko nije položio pismeni dio ispita.

 Rezultati IZV

 Rezultati pismenog dijela ispita - 11.4.2014.

Skenirani obrasci: PF, UF, IA, OFP

Točni odgovori

 Rok 11.4.2014. - raspored pisanja