Financijska analiza

KOLEGIJI KOJI SE IZVODE U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

Stručni studij

Osnove financiranja poduzeća

Preddiplomski studij 

Poslovne financije

Poduzetničke financije (Varaždin)

Investicijska analiza

Upravljanje korporacijskim rizicima (izborni kolegij)

Diplomski studij

Budžetiranje kapitala

Izvedenice

Bachelor Degree in Business (BDIP)

Corporate finance

Investment analysis

Corporate Risk Management (elective course)

Specijalistički poslijediplomski studij - Financijska analiza

OBAVIJEST

Natječaj za nagrade za najbolje završne i diplomske radove Hrvatskog ureda za osiguranje!

ISPITNI ROKOVI