Diplomski sveučilišni studiji

 

Sve izmjene, dopune i važne obavijesti vezane uz tijek postupka prijava, rangiranja i upisa studenata u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija biti će objavljene upravo na ovoj internetskoj stranici.

Inicijalne informacije o postupku prijava, rangiranja i upisa studenata na prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija akademske 2014/2015. godine dostupne su na ovim internetskim stranicma ili u publikaciji "Informacije o upisu na diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija" u akademskoj 2014/2015. godini" koja se može preuzeti u .pdf formatu na ovom mjestu (objavljeno 14.07.2014.).

 

 

Publikacija
"Informacije o upisu na diplomski sveučilišni studij "Poslovne ekonomije" i "Ekonomije" u akademskoj 2014/2015. godini"
dostupna je u .pdf formatu
(objavljeno 14.07.2014.)