Studentski zbor EFZGČLANOVI STUDENTSKOG ZBORA ZA AK. GOD. 2021/2022. 

Predsjednica: Aris Šimić
Kontakt email: studentski.zbor@net.efzg.hr

Zamjenik predsjednice: Tomislav Markotić

Tajnica: Dora Krpina

Studentski pravobranitelj: Stipe Bumber
Kontakt email: pravobranitelj@net.efzg.hr

Studenti dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija:
 1. Balgač Fran
 2. Šimić Aris
 3. Furlan Katarina
 4. Jirouš Fran
 5. Viljevac Petra
 6. Golubić Lana
 7. Grabovac Lucija
 8. Josipović Roko
 9. Škara Stjepan
 10. Krpina Dora
 11. Markoci Čulo Paula
 12. Petričević Klara
 13. Štrelov Mia
 14. Marđetko Franko
 15. Brešković Katarina
 16. Mamić Matea
 17. Mijač Bruno
 18. Šišeta Anđela
 19. Bumber Stipe
 20. Jukić Antonija
 21. Rula Anamarija
 22. Čolak Eva
 23. Markotić Tomislav
 24. Vlajčić Tomislav
 25. Ružir Rino
 26. Strinić Gabrijela
 27. Šarić Jakov
 28. Banić Lorena
 29. Barbača Čuljak Nevio
 30. Protulipac Nina
 
Studenti poslijediplomskih doktorskih i poslijediplomskih specijalističkih studija:
 1. Šepak Dominik
 2. Dropulić Branka
 3. Gugić Ante
 4. Medić Tomislav
 5. Filić Josipa
 6. Šindija Šimun