Korisne informacije

STUDENTI S INVALIDITETOM NA EKONOMSKOM FAKULTETU - ZAGREB
 
Ekonomski fakultet - Zagreb kontinuirano radi na osiguravanju uvjeta kojima se omogućava stjecanje znanja studenata s invaliditetom usporedivim sa znanjem njihovih kolega. Kroz različite tehničke, informacijske, informatičke, pravne i socijalne aktivnosti, osigurava se studentima s invaliditetom integracija u sustav visokoškolskog obrazovanja. Prema definiranim smjernicama za osiguravanje uvjeta kvalitete obrazovanja studenata s invaliditetom na Fakultetu, kontinuirano se radi  na razvoju sustava informiranja za SSI i osoblje Fakulteta te prilagodbi fizičkog okruženja (prilagodbi objekata i opreme). 

Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita dostupan je na poveznici.  

Kao i na svakoj sastavnici Sveučilišta, na Fakultetu djeluje Koordinator za SSI, prof. dr. sc. Nataša Kurnoga. Koordinator je poveznica između studenata s invaliditetom s jedne strane i nastavnika te stručnog i administrativnog osoblja Fakulteta s druge strane, a ujedno je i poveznica studenata s Uredom za studente s invaliditetom na Sveučilištu. Student s invaliditetom se s punim povjerenjem i bez zadrške može obratiti koordinatoru vezano uz ostvarivanje svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te ostalih pitanja vezanih uz prava studenata s invaliditetom. 

Komunikacija SSI s koordinatorom za SSI, tehničkom službom i studentskim referadama Fakulteta obavlja se putem e-maila, telefonom ili osobno.

Budući da je većina upisanih studenata s tjelesnim oštećenjima, u posljednjih nekoliko godina učinjene su tehničke prilagodbe tako da je veliki dio zgrade Fakulteta u potpunosti dostupan studentima s tjelesnim oštećenjima (koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica). Zgrada u kampusu na Borongaju, u kojoj se izvode predavanja na preddiplomskom stručnom studiju,  u potpunosti je prilagođena studentima s invaliditetom. Tako u zgradama Fakulteta postoje sanitarni čvorovi prilagođeni SSI, parkirna mjesta u dvorištu i na glavnom parkiralištu, glavni dio zgrade ima označena stubišta za slabovidne osobe, a restoran studentskog centra u zgradi Fakulteta prilagođen je na način da bude dostupan studentima u invalidskim kolicima. U suradnji s tehničkom službom (kontakt preko osoblja Fakulteta na glavnoj porti) omogućeno je nesmetano pohađanje nastave u svim dvoranama. Ukoliko se početkom akademske godine pojavi potreba zamjene dvorana zbog lakšeg pristupa studentima u invalidskim kolicima, zamjena dvorana obaviti će se u prva dva tjedna nastave (informacija o potrebi zamjene dvorane potrebno je dostaviti Koordinatoru za SSI).

Budući da dio stare zgrade nije dostupan svim SSI, postoji vrlo visoka razina komunikacije tehničke službe (po potrebi i zaštitarske službe) koje olakšavaju otežan fizički pristup SSI pojedinim dijelovima zgrade. Ukoliko postoji potreba za održavanje konzultacija s profesorima koji imaju kabinete u starom dijelu zgrade, potrebno je obavijestiti predmetnog nastavnika putem e-maila i dogovoriti konzultacije u pristupačnom dijelu zgrade.