ONLINE predaja dokumentacije - Natječaj za CEEPUS stipendije za studente za ljetni semestar 2020./2021.

 

Molimo kandidate da svu skeniranu dokumentaciju predaju putem emaila:
Natječaj za CEEPUS stipendije namijenjene studentima za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. može se pronaći na poveznici.
- rok za prijavu: 01.10.2020.