Zimski semestar ak. god. 2022./2023.

Akademska godina 2022./2023.
ZIMSKI SEMESTAR

NAPOMENE: 
U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice. 


INTEGRIRANI PRIJEDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA 

* grupe izvanrednih studenata nalaze se na kraju dokumenta te sadrže oznaku "IZV"


INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA

PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA (npr. redovni student 1. godine prijediplomskog stručnog studija koji se preziva Modrić pripada grupi Stručni 1_2 REDOVNI L-Ž; redovni student 2. godine prijediplomskog stručnog studija na smjeru Računovodstvo i financije koji se preziva Oršić pripada grupi Stručni 2_6 RIF_red NOZ-ŽVU + izv A-Ž)
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI - nastava počinje 7.11.2022.

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA


ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE
DIGITALNI MARKETING

Academic Year 2022/2023
WINTER SEMESTER

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes.

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) 


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)