O knjižnici

Djelatnici Knjižnično dokumentacijskog centra

Ivana Bacan, Ksenija Funes, Davorka Jukica, Đurđica Marinović, Maja Panian Selimić, Filip Pšenica, Marija Šimunović, Valentina Šuster, Maja Tokić, Zrinka Udiljak Bugarinovski (voditeljica), Josipa Žutić.

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE ZA KORISNIKE

od ponedjeljka do četvrtka od  8:15 do 19:45 sati
petkom od 8:15 do 18:45 sati
subotom od  8:15 do 13:45 sati

Knjižnica je zatvorena nedjeljom, te za vrijeme državnih praznika i kolektivnog godišnjeg odmora sukladno odluci Uprave Fakulteta. Informacije o radnom vremenu su dostupne na službenim stranicama knjižnice, odnosno Fakulteta.
 

UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIŽNICE od 27. 9. 2021. u skladu s preporukama HZJZ-a.MISIJA

Knjižnično dokumentacijski centar je posebna stručna jedinica fakulteta u izravnoj funkciji realizacije obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti, a kojoj je prilagođena izgradnja i pružanje pristupa raznovrsnim izvorima znanja, omogućavanje učinkovitog korištenja informacijskih resursa i razvijanje usluga za različite zajednice korisnika.
Iako je knjižnica primarno orijentirana na studente i znanstveno-nastavno osoblje Fakulteta, korištenje knjižničnih resursa omogućeno je i drugim članovima akademske zajednice, poduzetničkoj zajednici i svim ostalim građanima u zemlji i inozemstvu kojima je ekonomija područje interesa.VIZIJA

Naša vizija je omogućiti svojim korisnicima viši stupanj informacijske pismenosti i učinkovitosti u području ekonomskih znanosti, pozicionirati knjižnicu kao aktivnog partnera u obrazovnim i istraživačkim procesima te postati aktivan partner poslovnoj zajednici, naročito u domeni obrazovanja profesionalaca.


Vremeplov KDC-a
 

POVIJEST KNJIŽNICE
 

Knjižnica Ekonomskog fakulteta osnovana je 1920. godine na tadašnjoj Visokoj školi za trgovinu i promet. Već u prvim godinama postojanja stvoren je kreditima i darovima fond od 1.030 knjiga podijeljenih u „profesorsku“ i „đačku“ knjižnicu. Tijekom daljnjeg rada proširuje se fond zakladnom zbirkom u 1927. godini, kada je školi dostavljen ovjereni prijepis Ukaza od 25. siječnja, koji se odnosi na osnivanje  Zaklade Kralja Aleksandra i Kraljice Marije „za izgradnju EKVŠ-a i nabavu nastavnih pomagala i knjiga“. Iste je godine kupljeno 500 inozemnih djela iz ostavštine grofa Salmü iz Beča, među kojima je bilo vrlo vrijednih inozemnih starih knjiga.

Razvojem matične institucije i proširenjem nastavnih disciplina, knjižnično poslovanje se, osim u Centralnoj knjižnici koja je obuhvaćala fond Zaklade, profesorske i đačke zbirke, organizira po zavodima, seminarima i katedrama kroz niz manjih dislociranih knjižnica, dostupnih malom broju korisnika. Tek nakon šest desetljeća postojanja prešlo se centralizaciji rasutoga knjižničnoga fonda pa od 1979. godine djeluje jedinstvena Centralna knjižnica kao specijalna znanstveno-nastavna knjižnica za ekonomiju i srodne discipline.

Radi razvoja informativne funkcije putem sadržajne obrade knjižnične građe i prenošenja informacija u okviru Odjela biblioteke osnovan je 1954. godine Dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (prvi za ekonomiju u zemlji), da bi pomogao nastavnu djelatnost pružanjem informacija o izvorima literature po područjima za znanstveni rad nastavnika, kandidata za magistre i doktore znanosti, ali i pomoći studentima za proširenje znanja iz ekonomskih i srodnih disciplina.

Od 1991. godine knjižnica djeluje pod nazivom Knjižnica i dokumentacija, a od 01. lipnja 2006. godine mijenja naziv u Knjižnično dokumentacijski centar.

Značenju i ulozi koju danas ima Knjižnično dokumentacijski centar na području ekonomske znanosti pridonijele su i integracije Ekonomskog fakulteta i Visoke privredne škole, a kasnije i Fakulteta za vanjsku trgovinu, s njihovim pripadajućim knjižničnim fondovima.
Osim opsežnog ekonomskog knjižničnog fonda Knjižnica raspolaže i zbirkom rijetkih povijesnih primjeraka knjiga i drugih dokumenata, većim dijelom stvorene kupnjom privatne zbirke rijetkih knjiga tiskanih u razdoblju od 16. do 19. stoljeća.
Knjižnično dokumentacijski centar u izravnoj je funkciji realizacije obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta, kojoj je prilagođena nabava, obrada i cirkulacija knjižničnog fonda namijenjenog korisničkom potencijalu većem od 23 000 osoba.

 

KNJIŽNIČNI ODBOR

 
Doc. dr. sc. Mirjana Hladika, predsjednica
Prof. dr. sc. Nataša Kurnoga, zamjenica predsjednice
Ivana Bacan, mag. philol., mag. bibl.
Izv. prof. dr. sc. Željko Bogdan
Doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac
Izv. prof. dr. sc. Kristina Bučar
Dr. sc. Antonija Buljan
Lana Cindrić, mag. oec.
Doc. dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus
Doc. dr. sc. Hrvoje Jošić
Doc. dr. sc. Tanja Komarac
Doc. dr. sc. Ingeborg Matečić
Doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan
Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić
Zrinka Udiljak Bugarinovski, univ. spec.oec., prof., dipl. knjiž.
Bartul Jurjević, predstavnik studenata
Bruna Mesić, zamjenica predstavnika studenata