Burza izbornih kolegija

OBAVIJEST
o načinu izbora i upisa izbornih kolegija za ak. god. 2021./2022. za SVE studente koji do sada nisu ponavljali niti jednu godinu studija, neovisno o prosjeku ocjena  


Studenti koji u ak. god. 2021./2022. upisuju 3., 4. i 5. godinu Integriranog sveučilišnog studija i do sada nisu ponavljali niti jednu godinu (rang lista studenata dostupna na sljedećem linku>>>)  izborne kolegije biraju putem APLIKACIJE za odabir izbornih kolegija kako slijedi:

APLIKACIJI (dostupna 09.09.2021. na sljedećem linku>>>)  studenti odabiru izborne kolegije koje žele upisati (vodeći računa o SATNICI (ZIMSKI semestar LJETNI semestar) i  PREDUVJETIMA za upis pojedinog kolegija, a koji ovise o godini koju upisuju. Korištenje aplikacije za odabir izbornih kolegija bit će omogućeno 09.09.2021. od 08:00 sati do 18:00 sati i za to vrijeme možete se neograničen broj puta prijavljivati, mijenjati odabire kolegija te postavljene prioritete.

KOŠARICA Izbornih kolegija>>>


U aplikaciji student mora odabrati 5 različitih kolegija za zimski semestar i 5 kolegija za ljetni semestar uz pripadajući prioritet. a bit će raspoređen na kolegije prema potrebnom broju ECTS –a i iskazanom prioritetu, a za koje ostvari pravo upisa.
Za vrijeme dok je aplikacija omogućena, generirat će se privremene rang liste po kolegijima te će se za odabrane kolegije prikazivati Vaša pozicija na kolegiju, ako ste unutar kvote.

Nakon odabira željenog skupa predmeta i pripadajućih prioriteta OBVEZNO pohranite promjene pritiskom na gumb Spremanje odabira.

Molimo da zbog privatnosti vaših podataka, nakon što ste napravili sve promjene koje ste željeli ili ste samo pogledali trenutne rangove, iz aplikacije izađete pritiskom na gumb Odjava.

Ukoliko se u aplikaciji pojavi nepredviđena pogreška pokušajte se odjaviti te potom ponovo prijaviti i izvesti željene akcije.

Za očekivati je da će se rang odabira za pojedini kolegij često mijenjati zbog odabira ostalih studenata. Tek po zatvaranju rada aplikacije bit će napravljene konačne rang liste i njeni rezultati bit će objavljeni na web stranicama fakulteta. 
 

REZULTATI ODABIRA IZBORNIH KOLEGIJA putem Burze 2021.>>>VAŽNO! Studenti koji upisuju 3. godinu Integriranog studija u 5., odnosno  6.  semestru odabiru kolegije za minimalno 6 ECTS bodova (6+6 ECTS-a).  Studenti koji upisuju 4. godinu Integriranog studija u 7., odnosno 8. semestru odabiru kolegije za minimalno 12 ECTS-a (12+12 ECTS-a). Studenti koji upisuju 5. godinu Integriranog studija u 9. semestru odabiru kolegije za min. 10 ECTS-a, odnosno u 10. semestru za minimalno 6 ECTS bodova (10+6 ECTS-a). Student je također prije zaključivanja i slanja konačnog odabira obvezan uskladiti sve nastavne obveze te otkloniti mogućnost preklapanja satnice, vodeći računa o vremenu održavanja pojedinih izbornih kolegija (satnica dostupna na web-u Fakulteta), kao i zadovoljava li eventualno postavljene uvjete za upis nekog od kolegija (v. tablicu Preduvjeta za polaganje ispita pojedinih kolegija za ak. god. 2021./2022.).
**Studenti su rangirani prema prosjeku ocjena koji je izračunat temeljem položenih ispita i upisanih seminarskih radova (do zaključno 20.08.2021.) Kod studenata s istim prosjekom ocjena, prednost imaju oni studenti s većim brojem ostvarenih ECTS bodova u prošloj i ovoj akademskoj godini. 


! UPIS STUDENATA u više godine za studente koji su izborne kolegije birali putem Burze (aplikacije), NE OBAVLJA SE PUTEM STUDOMATA, već će se vršiti prema posebnom rasporedu koji će studentska referada naknadno objaviti! 

! Studenti koji ne ostvare uvjete upisa u višu godinu GUBE pravo upisa izbornih kolegija koje su odabrali putem Burze!