Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Upute za rad Knjižnično-dokumentacijskog centra od 7. 3. 2022.

Sukladno novim Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. (od 3. 3. 2022.) obavještavamo vas da Knjižnično-dokumentacijski centar od ponedjeljka, 7. 3. 2022. ukida mjere i preporuke koje su bile na snazi te radi na klasičan način uz poštivanje osnovnih epidemioloških mjera koje ostaju na snazi:
  1. Održavanje i provjetravanje prostora sukladno uputama
  2. Redovito i pravilno pranje ruku (https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf. )
  3. Nošenje maski tijekom boravka u prostorijama visokih učilišta (Tko ne treba nositi masku? Izuzeće od obveze nošenja maske dostupno je na linku: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-od-obveze-no%C5%A1enja-maske.pdf)
 
Obavijest o potvrdama koje se predaju nadležnim referadama i Izjavi o samoarihviranju rada:
  • Potvrda o podmirenju dugovanja (završetak studija, ispis…) preuzima se osobno na pultu u knjižnici.
  • Potvrda o samoarhiviranju rada preuzima se osobno na pultu u knjižnici.
  • Izjava o samoarhiviranju rada u Repozitorij Ekonomskog fakulteta (REPEFZG) do daljnjega se može i dalje dostavljati (potpisana i skenirana) na e-mail: knjiznica@efzg.hr ili (potpisana) osobno na pultu knjižnice.
U slučaju slanja Izjave e-mailom vodite računa da Vaš e-mail bude s domene @net.efzg.hr.
Više informacija o samoarhiviranju rada i Izjavi dostupno je na:  https://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/knjiznicno-dokumentacijski-centar/usluge-41937/samoarhiviranje-radova-u-repozitorij-repefzg/45670