Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Upravljanje proizvodom (2022./2023.)

Kolegij "Upravljanje proizvodom" izborni je kolegij za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji se izvodi u zimskom semestru. 

Informacije i materijali za nastavu za kolegij „Upravljanje proizvodom“ objavljeni su na sustavu za e-učenje Merlin (https://moodle.srce.hr/2022-2023/).


Ulaz u sustav Merlin


Za sve ostale informacije možete se obratiti e-mailom na tkomarac@efzg.hr

Doc. dr. sc.Tanja Komarac