Upisi za studente dodiplomskog studija

Budući da studenti dodiplomskog studija nemaju e-indekse u akademsku godinu 2021./2022. upisuju se na isti način kao i prethodnih godina. Indeks, upisnu kovertu i dokaz o uplati participacije mogu  staviti u kutiju ispred Studentske referade svaki radni dan od 8-18 sati.

Upisi za studente dodiplomskog studija su od 13.09.2021. do 30.09.2021.