Upisi studenata na diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku

UPISI STUDENATA NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI  STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU
 
Upisi studenata na Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku održat će se u subotu, 12. listopada 2019.
 
Dvorana 54 (PDS)  u 09:00 sati:
 
Smjerovi: Management , Managerial Informatics, Trade i Economics
 
Studenti nisu dužni obaviti upis putem studomata, već će isti obaviti referenti u dvorani.


VAŽNO!
SVI STUDENTI KOJI NE PRISTUPE UPISU U GORE NAZNAČENO VRIJEME GUBE PRAVO UPISA!
 
 
Studenti na studijskom smjeru Management , Managerial Informatics, Trade i Economics  plaćaju studentsku participaciju u visini od 28.000 kuna.
 
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.
 
Uplatu izvršiti na
Poziv na broj – OIB kandidata (OBAVEZNO)
Opis plaćanja – upis akademske 2019./2020.godine


 
Za upis je potrebno kupiti upisni materijal i priložiti tri slike 4 x 6 cm:

Komplet upisnog materijala (kandidati preuzimaju na temelju dokaza o izvršenoj uplati u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb).
Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na
Poziv na broj – 661527 - OIB kandidata (OBAVEZNO)
Opis plaćanja – upisni materijal