Procedura upisa - Ljetni upisni rok 2024.

Upis u 1. godinu integriranih i prijediplomskih studija u ljetnom upisnom roku održava se 22. i 23. srpnja 2024. godine isključivo online. 

 
Napomena: Studenti koji ne pristupe upisu u naznačeno vrijeme gube pravo upisa, a Ekonomski fakultet - Zagreb zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova do visine školarine. 


1.korak: Zaprimanje SMS poruke

Nakon objave konačne liste kandidati će na svoje mobilne telefone zaprimiti SMS poruku o preferiranom načinu upisa na Ekonomski fakultet Zagreb.

Iznimno je bitno da je u sustavu www.postani-student.hr prijavljen ispravan broj mobitela.


SMS poruka će glasiti:

Čestitamo Vam na upisu na Ekonomski fakultet Zagreb.

Molimo Vas da potvrdite namjeru upisa pristupom na stranicu https://efcore.efzg.hr/namjera_upisa/.


Napomene

 1. Kandidati upis obavljaju samostalno od kuće. Kandidati koji ne obave upis do 23. srpnja 2024. godine i za svoj izostanak nemaju opravdani razlog, gube pravo upisa na Ekonomski fakultet - Zagreb u ljetnom upisnom roku i obvezni su platiti oportunitetne troškove.
 2. Kandidati koji su stekli pravo upisa potpisuju Ugovor o obrazovanju za upis u I. godinu studija i plaćaju naknadu sukladno odlukama Fakultetskog vijeća za akademsku 2024./2025. godinu. Ukoliko kandidat nije u proteklim godinama studirao na nekom drugom visokom učilištu kao redovni student, onda je iznos naknade 0 kuna (slovima: nula kuna). Kandidat ima pravo jednom promijeniti izabrani studij na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja i zadržati pravo na subvenciju troškova školarine u cijelosti, ako je na prethodnom studiju od kojeg odustaje stekao 55 i više ECTS bodova.
 3. Ukoliko student ima bilo kakvih pitanja i/ili nejasnoća molimo da nam se javi putem email-a na referada@net.efzg.hr
 4. Molimo sve studente da prate neželjenu poštu (SPAM) te da sukladno uputi postave „efzg.hr“ domenu na popis sigurnih domena na svojim e-mail poslužiteljima.
 

2. korak: Uplata troškova upisnine i/ili školarine

Prilikom upisa plaćaju se troškovi upisnine i/ili školarine.

Trošak upisnine je 66,36 eura.

Troškovi upisnine uključuju: 

 1. sufinanciranje izdavačke djelatnosti
 2. osiguravanje studenata u slučaju nezgode
 3. izradu SmartX kartice
 4. e-Indeks
 5. druge administrativne troškove.

Studenti koji nisu iskoristili pravo na financiranje participacije studija, a upisali su redoviti stručni ili sveučilišni studij na hrvatskom jeziku te nisu prethodno studirali na nekom drugom visokom učilištu kao redoviti studenti ne plaćaju školarinu.
 
Ostali studenti plaćaju školarinu prema sljedećoj tablici:Općenito o obrascu naloga za plaćanje

Univerzalni nalog za plaćanje (HUB 3) jedinstveni je nalog za plaćanje u Republici Hrvatskoj i za plaćanja u inozemstvo (prekogranična i međunarodna plaćanja).

Isti obrazac koristi se za plaćanja u zemlji i prema inozemstvu.


Nalog za plaćanje sadrži pet grupa podataka:

 • Valuta i iznos plaćanja
 • Podaci o platitelju
 • Podaci o primatelju plaćanja
 • Podaci o datumu izvršenja i detaljima plaćanja (opis, šifra namjene)
 • Dodatni podaci o plaćanju u inozemstvo
 

Popunjavanje obrasca naloga za plaćanje:

 • Nalog se popunjava velikim tiskanim slovima
 • U svaku kućicu se upisuje po jedno slovo ili brojka
 • Obavezna je upotreba olovaka tamne boje (crna ili plava)
 • Sadržaj polja upisuje se s poravnanjem na lijevoj strani (na početku polja)
 • Polja “iznos” i “model” popunjavaju se s poravnanjem na desnoj strani (na kraju polja)
 

Sadržaj obrasca naloga za plaćanje

Ispravno popunjen obrazac naloga za plaćanje sadrži sljedeće informacije:

Podaci o platitelju (student):
 • Ime i prezime kandidata (studenta)
 • Adresu kandidata (studenta)

Podaci o primatelju (fakultet):
 • Ekonomomski fakultet - Zagreb
 • Trg J. F. Kennedyja 6
 • 10 000 Zagreb
 • IBAN: HR0723600001101351242

Detalji plaćanja:
 • Model: HR00
 • Poziv na broj primatelja: 661527-OIB STUDENTA
 • Opis plaćanja: 
  • UPISNINA u ak.god. 2024./2025. i/ili
  • ŠKOLARINA za ak.god. 2024./2025.

Obavezno razdvojiti uplatu upisnine i školarine
.

Plaćanje se može provesti osobno u poslovnici ili putem online bankarstva.

VAŽNO! U obrazac naloga za plaćanje obavezno je upisati točan OIB studenta (11 znamenki) u polje “poziv na broj primatelja” kako bi se adekvatno moglo pratiti plaćanje.
 


3.korak: Procedura upisa

Procedura upisa opisana je ovdje.
 
Student će od trenutka potvrde namjere upisa, a najkasnije 23. srpnja 2024. godine do 20:00 zaprimiti SMS poruku sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup informacijskim sustavima Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 
Student odlazi na stranicu https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke i mijenja svoju inicijalnu lozinku.
 
Student odlazi na stranicu https://student.efzg.hr, te sukladno uputama odrađuje proceduru upisa koja podrazumijeva:
1. Preuzimanje upisne dokumentacije
2. Potpis upisne dokumentacije putem EFZG korisničkog imena i lozinke
3. Učitavanje fotografije za SmartX karticu u sustav https://student.efzg.hr.
4. Učitavanje potpisa koji će biti prikazan na SmartX kartici u sustavu https://student.efzg.hr
 

Upisna dokumentacija sastoji se od:

 1. Ugovora o obrazovanju
 2. Izjave o GDPR-u. 


Uz navedeno, kandidati su dužni u sustav učitati i sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o položenim ispitima Državne mature (nakon preuzimanja istu učitati u aplikaciju za upise)
 2. Fotografija za SmartX karticu (JPG format, rezolucija 300x300px, 300dpi).
 3. Skenirani vlastoručni potpis (BMP format, rezolucija 400x70px, 250dpi, crno-bijela slika bez nijansi sive i sl.)
 4. Dokaz o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 66,36 eura.
 5. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (za studente koji su dužni platiti školarinu).
 

4.korak: Potvrda upisa

Nekoliko dana kasnije student prima SMS poruku ili mail da je upis obavljen u cijelosti te mu je stvoren e-Index u sustavu https://student.efzg.hr   

Čestitamo, postali ste dio EFZG zajednice!
 

Napomene

Studentske potvrde

 1. Student može putem sustava eGrađani preuzeti potvrdu o statusu studenta na Fakultetu.
 2. Ukoliko davatelj usluge zahtijeva da potvrda bude izdana sa točno određenom svrhom (npr. u svrhu međugradskog prijevoza, u svrhu studentske stipendije, u svrhu smještaja u studentskom domu i sl.) istu je u mogućnosti zatražiti u Studentskoj referadi od 26. kolovoza 2024. godine
 3. Zaprimljenim korisničkim imenom i lozinkom između ostalog pristupate i sustavu eGrađani. 
 

 

Informacije o studentskim participacijama objavljenje su na stranici Upisi - Studentske participacije.

Ostale važne informacije bit će objavljene na web stranici Upisi.