Procedura upisa brucoša - Ljetni upisni rok 2024.

Upis u 1. godinu integriranih i prijediplomskih studija u ljetnom upisnom roku održava se 22. i 23. srpnja 2024. godine isključivo online. 

Napomena: Studenti koji ne pristupe upisu u naznačeno vrijeme gube pravo upisa, a Ekonomski fakultet - Zagreb zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova u visini školarine studija na koji su kandidati ostvarili pravo upisa.


1.korak: Zaprimanje SMS poruke - od ponedjeljka ujutro 22. srpnja 2024. godine

Nakon objave konačne liste kandidati će na svoje mobilne telefone zaprimiti SMS poruku o preferiranom načinu upisa na Ekonomski fakultet Zagreb.

Iznimno je bitno da je u sustavu www.postani-student.hr prijavljen ispravan broj mobitela.


SMS poruka će glasiti:

Čestitamo Vam na upisu na Ekonomski fakultet Zagreb.

Molimo Vas da potvrdite namjeru upisa pristupom na stranicu https://efcore.efzg.hr/namjera_upisa/.


Napomene

 1. Kandidati upis obavljaju samostalno od kuće. Kandidati koji ne obave upis do 23. srpnja 2024. godine do 15 sati i za svoj izostanak nemaju opravdani razlog, gube pravo upisa na Ekonomski fakultet - Zagreb u ljetnom upisnom roku i obvezni su platiti oportunitetne troškove u visini školarine.
 2. Kandidati koji su stekli pravo upisa potpisuju Ugovor o obrazovanju za upis u I. godinu studija i plaćaju naknadu sukladno odlukama Fakultetskog vijeća za akademsku 2024./2025. godinu. Ukoliko kandidat nije u proteklim godinama studirao na nekom drugom visokom učilištu kao redovni student, onda je iznos naknade 0 eura (slovima: nula eura). Kandidat ima pravo jednom promijeniti izabrani studij na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja i zadržati pravo na subvenciju troškova školarine u cijelosti, ako je na prethodnom studiju od kojeg odustaje stekao 55 i više ECTS bodova. Kandidat je dužan kao dokaz o stečenim ECTS bodovima dostaviti prijepis ocjena sa Fakulteta na koji je bio prethodno upisan.
 3. Ukoliko student ima bilo kakvih pitanja i/ili nejasnoća molimo da nam se javi putem email-a na referada@net.efzg.hr
 4. Molimo sve studente da prate neželjenu poštu (SPAM) te da sukladno uputi postave „efzg.hr“ domenu na popis sigurnih domena na svojim e-mail poslužiteljima.
 5. Kandidati prilikom upisa dobivaju jedinstven Email iz domene Ekonomskog fakulteta i sva daljnja korespondencija sa nastavnicima i Fakultetom ide preko istog (npr. 0067000000@net.efzg.hr) lozinka je ista kao i kod ulaska u sustav za upis, a koju ste vi kreirali kod promjene zaporke. 
 

2. korak: Uplata troškova upisnine i/ili školarine

Prilikom upisa plaćaju se troškovi upisnine i/ili školarine.

Trošak upisnine je 66,36 eura.

Troškovi upisnine uključuju: 

 1. sufinanciranje izdavačke djelatnosti
 2. osiguravanje studenata u slučaju nezgode
 3. izradu SmartX kartice
 4. e-Indeks
 5. druge administrativne troškove.

Studenti koji nisu iskoristili pravo na financiranje participacije studija, a upisali su redoviti stručni ili sveučilišni studij na hrvatskom jeziku te nisu prethodno studirali na nekom drugom visokom učilištu kao redoviti studenti ne plaćaju školarinu.
 
Ostali studenti plaćaju školarinu prema sljedećoj tablici:


Sadržaj obrasca naloga za plaćanje

Ispravno popunjen obrazac naloga za plaćanje sadrži sljedeće informacije:

Podaci o platitelju (student):
 • Ime i prezime kandidata (studenta)
 • Adresu kandidata (studenta)

Podaci o primatelju (fakultet):
 • Ekonomomski fakultet - Zagreb
 • Trg J. F. Kennedyja 6
 • 10 000 Zagreb
 • IBAN: HR0723600001101351242

Detalji plaćanja:
 • Model: HR00
 • Poziv na broj primatelja: 661527-OIB STUDENTA
 • Opis plaćanja: 
  • UPISNINA u ak.god. 2024./2025. i/ili
  • ŠKOLARINA za ak.god. 2024./2025.

Obavezno razdvojiti uplatu upisnine i školarine
.

Plaćanje se može provesti osobno u poslovnici ili putem online bankarstva.

VAŽNO! U obrazac naloga za plaćanje obavezno je upisati točan OIB studenta (11 znamenki) u polje “poziv na broj primatelja” kako bi se adekvatno moglo pratiti plaćanje.
 


3.korak: Procedura upisa brucoša

Procedura upisa brucoša opisana je ovdje.
 
Student će od trenutka potvrde namjere upisa, a najkasnije 23. srpnja 2023. godine do 20:00 zaprimiti SMS poruku sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup informacijskim sustavima Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 
Student odlazi na stranicu https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke i mijenja svoju inicijalnu lozinku.
 
Student odlazi na stranicu https://student.efzg.hr, te sukladno uputama odrađuje proceduru upisa koja podrazumijeva:
 1. Preuzimanje upisne dokumentacije
 2. Potpis upisne dokumentacije putem EFZG korisničkog imena i lozinke
 3. Učitavanje fotografije za SmartX karticu u sustav https://student.efzg.hr, pravila za slike studenata pogledajte na linku https://www.srce.unizg.hr/isak/informacije-za-visoka-ucilista
 

Upisna dokumentacija sastoji se od:

 1. Ugovora o obrazovanju
 2. Izjave o GDPR-u. 


Uz navedeno, kandidati su dužni u sustav učitati i sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o položenim ispitima Državne mature (nakon preuzimanja istu učitati u aplikaciju za upise), 
 2. Fotografija za SmartX karticu (JPG format, rezolucija 300x300px, 300dpi). Više detalja o prihvatljivim fotografijama dostupno je na linku https://www.srce.unizg.hr/isak/informacije-za-visoka-ucilista
 3. Dokaz o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 66,36 eura.
 4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (za studente koji su dužni platiti školarinu). 

4.korak: Potvrda upisa

Nekoliko dana kasnije student prima mail da je upis obavljen u cijelosti te mu je stvoren e-Index u sustavu https://student.efzg.hr

Čestitamo, postali ste dio EFZG zajednice!

Napomene

Studentske potvrde

 1. Student može putem sustava eGrađani preuzeti potvrdu o statusu studenta na Fakultetu.
 2. Ukoliko davatelj usluge zahtijeva da potvrda bude izdana sa točno određenom svrhom (npr. u svrhu međugradskog prijevoza, u svrhu studentske stipendije, u svrhu smještaja u studentskom domu i sl.) istu je u mogućnosti zatražiti u Studentskoj referadi od 26. kolovoza 2024. godine
 3. Zaprimljenim korisničkim imenom i lozinkom između ostalog pristupate i sustavu eGrađani. 

 

Informacije o studentskim participacijama objavljenje su na stranici Upisi - Studentske participacije.

Ostale važne informacije bit će objavljene na web stranici Upisi.