Važni datumi

PREGLED VAŽNIH DATUMA *

LJETNI ISPITNI ROK

Prijave ispita državne mature:
01.12.2020. – 15.02.2021.

Polaganje ispita državne mature:
01. – 30.06.2021.

Objava rezultata ispita državne mature:
14.07.2021.

Objava konačnih rang listi za upise na studijske programe:
21.07.2021.

Podjela svjedodžbi:
23.07.2021.

Upisi studenata na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u ljetnom ispitnom roku:
22. i 23.07.2021. putem linka koji će biti naknadno objavljen


JESENSKI ISPITNI ROK

Drugi (jesenski) krug upisa omogućen je samo za studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta.
Prijave ispita državne mature:
20.– 31.07.2021.

Polaganje ispita državne mature:
18.08. – 03.09.2021.

Objava rezultata ispita državne mature:
08.09.2021.

Objava konačnih rang listi za upise na studijske programe:
15.09.2021.

Podjela svjedodžbi:
17.09.2021.

Upisi studenata na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u jesenskom ispitnom roku:
18.09.2021. putem linka koji će biti naknadno objavljen


* Ekonomski fakultet – Zagreb zadržava pravo promjene termina upisa studenata. Stoga je potrebno pratiti informacije na web stranicama Ekonomskog fakulteta – Zagreb gdje će se pravovremeno ažurirati podaci.