Važni datumi

PREGLED VAŽNIH DATUMA *

LJETNI ISPITNI ROK

Prijave ispita državne mature:
01.12.2019. – 15.02.2020.

Polaganje ispita državne mature:
08.06. – 03.07.2020.

Objava rezultata ispita državne mature:
13.07.2020.

Objava konačnih rang listi za upise na studijske programe:
20.07.2020.

Podjela svjedodžbi:
22.07.2020.

Upisi studenata na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u ljetnom ispitnom roku:
23. i 24.07.2020. prema posebnom rasporedu koji će biti naknadno objavljen nakon konačnih listi.


JESENSKI ISPITNI ROK

Drugi (jesenski) krug upisa omogućen je samo za studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta.

Prijave ispita državne mature:
20. – 31.07.2020.

Polaganje ispita državne mature:
19.08. – 04.09.2020.

Objava rezultata ispita državne mature:
09.09.2020.

Objava konačnih rang listi za upise na studijske programe:
17.09.2020.

Podjela svjedodžbi:
17.09.2020.

Upisi studenata na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u jesenskom ispitnom roku:
19.09.2020. prema posebnom rasporedu koji će biti objavljen sredinom rujna.

* Ekonomski fakultet – Zagreb zadržava pravo promjene termina upisa studenata. Stoga je potrebno pratiti informacije na web stranicama Ekonomskog fakulteta – Zagreb gdje će se pravovremeno ažurirati podaci.