O studijima

O INTEGRIRANIM PRIJEDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA, PRIJEDIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA I PRIJEDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU


A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

  1. Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija traju pet akademskih godina (10 semestara) i nose ukupno 300 ECTS bodova. Na Integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija studenti prilikom upisa u četvrtu godinu studija biraju jedan od ponuđenih smjerova studija: Analiza i poslovno planiranje, Financije, Marketing, Menadžment, Menadžerska informatika, Računovodstvo i revizija, Trgovina ili Turizam. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studijima ...
  2. Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business traje četiri akademske godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.). Engleska inačica akademskog naziva je Bachelor of Economics. Opširnije o studiju ...
  3. Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics traje četiri akademske godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.). Engleska inačica akademskog naziva je Bachelor of Economics. Opširnije o studiju ...

B) STRUČNI STUDIJ

  1. Prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija traje tri akademske godine (6 semestara) i nosi ukupno 180 ECTS bodova. Prilikom upisa u prvu godinu studija studenti biraju jedan od ponuđenih smjerova studija: Računovodstvo i financije, Trgovinsko poslovanje ili Turističko poslovanje. Završetkom se stječe stručni naziv stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec.). Opširnije o studiju ...