Trgovina i međunarodno poslovanje

Vrijeme u kojem živimo karakteriziraju učestale promjene u svim segmentima gospodarstva. To je i vrijeme brzog rasta i vrlo dinamičnih promjena u djelatnosti trgovine. U suvremenom hrvatskom gospodarstvu trgovina je postala i najvažnija gospodarska djelatnost čemu u prilog govore i podaci prema kojima trgovina obuhvaća 36% svih registriranih poslovnih subjekata, 18% zaposlenih te njen udio u BDP-u iznosi 11%. Preko trgovine gospodarstvo se globalizira, ostvaruju se svi oblici razmjene roba i usluga s inozemstvom i poboljšava standard stanovništva. Ekonomski fakultet – Zagreb svoj je razvoj započeo pod nazivom Visoka škola za trgovinu i promet (1920. godine). Upravo povećavanje važnosti trgovine u svijetu i u suvremenom hrvatskom gospodarstvu potiče i opravdava i proučavanje ove djelatnosti.
 
Studenti koji završe studijski smjer "Trgovina i međunarodno poslovanje" stječu metodološke, znanstvene i praktične vještine koje im omogućuju rad u domaćoj i međunarodnoj trgovini i njezinim pratećim djelatnostima. Uz navedeno stječu se i stručna znanja kao i upravljačke vještine neophodne za obavljanje poslova iz područja logistike, špedicije, transporta i ostalih pratećih trgovinskih djelatnosti. To uključuje i stručnu i znanstvenu komunikaciju s tržištem i institucijama Europske unije te s neposrednim gospodarskim okruženjem. Studiranjem na ovom studijskom smjeru studenti će steći znanja i vještine o složenom procesu menadžmenta i primjeni brojnih metoda strateškog menadžmenta važnih u formuliranju strategije za stjecanje konkurentskih prednosti na domaćim i inozemnim tržištima.
 
Na ovom studijskom smjeru izučava se niz izazovnih tema, kao što su: formuliranje i razvoj tržištima prilagođenih trgovinskih strategija, planiranje i organiziranje trgovinskog poslovanja s pojedinim tržištima u svijetu kao i specifičnih tehnika trgovanja koje su prilagođene gospodarskom stanju konkretnih zemalja, aspekte gospodarskih, prirodnih i kulturnih specifičnosti pojedinih zemalja i regija, uloga normizacije u suvremenom poslovanju, izrada vanjskotrgovinskih kalkulacija, upravljanje nabavom, poslovanje na robnim burzama, upravljanje kvalitetom, ekološki aspekti proizvodnje, distribucije i trgovine, primjena integriranih sustava upravljanja itd. Osim prethodnog, obrađuju se i ostale teme poput: analize ponašanja potrošača u trgovini, analiza lokacije trgovinskog poduzeća, upravljanja robnim asortimanom i zalihama, određivanje strategije cijena, način komuniciranja s okruženjem, financijska analiza poslovanja trgovinskih poduzeća, upravljanje ljudskim resursima u trgovini, strategija komuniciranja s dobavljačima, primjena računalnih tehnologija i informacijskih sustava u trgovini, itd. Ovaj studijski smjer oblikovan je tako da potiče kreativnost i radoznalost studenata, pruža im ključna teorijska znanja i sve bitne praktične informacije i vještine o ovoj važnoj gospodarskoj djelatnosti kao i o djelatnostima koje su s njom povezane. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju studentskih kompetencija kroz timski rad na analizi poslovnih slučajeva te pisanje kritičkih osvrta na aktualne trgovinske probleme.
 
Struktura studijskog smjera "Trgovina i međunarodno poslovanje":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Trgovina i trgovinska politika 6 Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga 5
Robne burze 6 Upravljanje kvalitetom 5
Veleprodajno i maloprodajno poslovanje 6 Ekonomika elektroničke trgovine 5
Transport i osiguranje 6 Pravo međunarodne trgovine 5
Poslovno upravljanje u trgovini 6 Zaštita potrošača 5
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija