Doc. dr. sc. Tanja Komarac

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Tanja Komarac
Ime i prezime
Tanja Komarac
Kabinet
B 303
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Konzultacije tijekom ljetnog ispitnog roka će se održavati prema dogovoru. Molim studente da se jave e-mailom zbog dogovora o terminu.
Biografija

Kontakt informacije:
Ime i prezime: Tanja Komarac
Sadašnje zvanje: Docent
Katedra: Katedra za marketing
Fakultet: Ekonomski fakultet- Zagreb
Adresa: Ekonomski fakultet-Zagreb, Trg J.F. Kennedy 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/238-3302
E-mail: tkomarac@net.efzg.hr
 
Obrazovanje:
2012. - 2018.    Ekonomski fakultet- Zagreb - Poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije - doktorica znanosti
2011. - 2014.    Ekonomski fakultet - Zagreb - SPDS „Marketinški menadžment“ sveučilišna specijalistica (Marketinškog menadžmenta)
2009. - 2010.    Ekonomski fakultet - Zagreb - magistra ekonomije
2005. - 2009.    Ekonomski fakultet - Zagreb - sveučilišna prvostupnica (baccalaurea)
2001. - 2005.    Ekonomska škola Sisak   

Nagrade:
2019. nagrada Hrvatske udruge za marketing za najbolji doktorski rad pod naslovom "Utjecaj obrazovno-zabavnih sadržaja na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva muzejom" (mentor: prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen).
2017. nagrada "Mijo Mirković" u kategoriji u skupini B2 za rad "Understanding competition and service offer in museum marketing" koautora Komarac, T., Ozretić Došen, Đ., Škare, V.
 
Priznanja:
2023. Priznanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb za znanstvenu produktivnost mjerenu h-indeksom u kategoriji docenata
2022. Priznanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na stručnom studiju.
2016. Priznanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb za izuzetne rezultate u izvođenju seminarske nastave.
 
Dodatne aktivnosti:
2022. - 2023. ECTS koordinator za studente na razmjeni u zimskom semestru
2020. - Tehnički urednik časopisa Market-Tržište
2020. - 2021. Član tima za Digitalni marketing Ekonomskog fakulteta - Zagreb
2016. - Tajnik specijalističkog poslijediplomskog studija "Marketinški menadžment"
 
Nastavni rad:
kolegij "Osnove marketinga", integrirani studij - seminarska nastava
kolegij "Marketing u kulturi, umjetnosti i zabavi ", integrirani studij - predavanja i seminarska nastava (od ak. godine 2023./2024.)
kolegij "Osnove digitalnog marketinga", stručni studij - predavanja i seminarska nastava
kolegij "Upravljanje proizvodom" - integrirani studij - seminarska nastava (ak. god. 2022./2023.)
kolegij "Upravljanje marketingom", preddiplomski studij - seminarska nastava (do ak. god 2017./2018.)
kolegij "Digitalni marketing", integrirani studij - pozvani predavač
kolegij "Mobilni marketing", stručni studij - predavanja i seminarska nastava (od ak. god. 2021./2022.)

Pozvana predavanja:
2023. American Academy - Introduction to Marketing (Thematic week: Business)
2019. International Summer School of Cultural Tourism održana na Sveučilištu u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti (od 15.07.2019. do 20.07.2019.)

Erasmus+
2019. University of Klagenfurt (AAU) (kolegiji International Marketing, Research Seminar in Marketing and Global Business Communication).

Sudjelovanje na dodatnim edukacijama:
2022. Faculty of Social Sciences and Leisure Management, Taylor’s University - 2nd CRiT Summer School on Tourism and SDGs 
2020. Publishing in Top SSCI Journals and Get Recognition for Your Research (Emerald Publishing)
2020. PLS-SEM Academy, online edukacija
2017. University of Vienna, "2nd EMAC Junior Faculty & Doctoral Student Research Camp"
2015. University of Bologna, "5th Workshop on Managing Cultural Organisations"
2015. Sveučilište u Zadru, "Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma"
2013. Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu "Radionica o znanstveno-istraživačkom radu iz područja marketinga"
 
Članstvo u profesionalnim udruženjima:
EMAC European Marketing Academy
CROMAR Hrvatska udruga za marketing