Prof. dr. sc. Tomislav Baković

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Tomislav Baković
Ime i prezime
Tomislav Baković
Kabinet
225
Konzultacije
  • Utorak : 15:00 - 16:00
  • Četvrtak : 10:00 - 11:00
Biografija
Kolegij Metodologija stručnog rada, smjer Turizam, Google kod: q53se3n

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Baković rođen je 07.09.1979. u Sinju. Osnovnu i srednju školu je završio u Sinju, gdje je maturirao u općoj gimnaziji Dinko Šimunović 1998. godine. Studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1998. godine, te je diplomirao na smjeru financije 2003. godine s ukupnim prosjekom ocjena 4,5. Znanstveni poslijediplomski studij „Vanjska trgovina“ na Ekonomskom fakultetu – Zagreb upisao je 2004. godine, a 2005. godine je magistrirao obranom rada „Primjena alata za upravljanje kvalitetom u hrvatskim vanjskotrgovinskim poduzećima“ (mentor: prof. dr. sc. Tonći Lazibat). Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2008. godine, a 20.05.2010. je stekao akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Utjecaj kvalitete i inovacija na poslovanje hrvatske prerađivačke industrije“ (mentor: prof. dr. sc. Tonći Lazibat).
Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb zaposlio se 01. studenoga 2003. godine u svojstvu asistenta na Katedri za trgovinu. Nositelj je kolegija: „Metodologija znanstvenog rada“ na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomija i globalna sigurnost te „Robne burze“ na diplomskom sveučilišnom studiju kao i kolegija „Poslovanje na robnim burzama“ na diplomskom stručnom studiju. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Međunarodno poslovanje“ i „Integrirani sustavi upravljanja“ na preddiplomskom Sveučilišnom studiju i „Upravljanje kvalitetom“ na diplomskom sveučilišnom studiju, te na predmetima „Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom“ i „Metodologija stručnog rada“ na preddiplomskom stručnom studiju.
U 2017. godini izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za trgovinu. Od 2016 godine pročelnik je Katedre za trgovinu te je izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Kao nositelj kolegija držao je predavanja na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje kvalitetom iz kolegija „Metode i alati za upravljanje kvalitetom“ i „Upravljanje kvalitetom usluga“. 2007. godine apsolvirao dvo-semestralni Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika, organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zimski semestar akademske godine 2008/2009. proveo je na stručnom i znanstvenom usavršavanju na „Leslie Silver International Faculty“ sastavnici sveučilišta u Leedsu, UK. U srpnju 2014 godine proveo je tjedan dana na ljetnoj školi u organizaciji IESE Poslovne škole Sveučilišta u Navarri. U 2005. godini odslušao je stručni seminar u trajanju od četiri mjeseca na temu upravljanja kvalitetom te nakon polaganja ispita postao certificirani EOQ (European Organization for Quality) menadžer kvalitete. U svibnju 2011. godine završio je stručni seminar u trajanju od dva tjedna (Zagreb, Brussels) na temu „Uspješno korištenje potencijala EU fondova“. U 2012. godini završio je stručni tečaj za „lead auditora“ sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008 koji je organizirala konzultantska kuća Bureau Veritas. U 2013. godini u Zagrebu je završio stručni seminar Međunarodne trgovačke komore na temu organizacije i financiranja izvoza. U 2016. i 2017. Godini pohađao je dva AACSB seminara iz područja akreditacije visokoškolskih institucija.
Mentor je na više od stotinu diplomskih radova, više od deset znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, te jedne doktorske disertacije.

Autor je i koautor više od šezdeset publikacija (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika). Urednik je međunarodne znanstvene konferencije „Perspektive trgovine“ te je u uredničkom odboru međunarodnog znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost – Business Excellence. Recenzirao je znanstvene članke te je bio  voditelj i istraživač  na nekoliko znanstveno istraživačkih i komercijalnih projekata.
Član je Hrvatskog društva menadžera kvalitete i Međunarodne  trgovačke komore Hrvatska (ICC Hrvatska). Član je Komisije za trgovinsku i investicijsku politiku pri HGK.
Piše i govori engleski jezik, pasivno se služi njemačkim jezikom. Po nacionalnosti je Hrvat. Oženjen je i otac jednog djeteta. Hobi: razne sportske aktivnosti

CV Europass