Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaje za dodjelu godišnjih nagrada

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za dodjelu godišnjih nagrada: 

Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2020./2021.;
- Natječaj za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 2020./2021.;
- Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Štampar" za ak. god. 2020./2021.;
- Natječaj za dodjelu Nagrade "Ars summa Universitatis" za akademsku godinu 2020./2021.

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 25. lipnja 2021. godine.
Više informacija

 

Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2020./2021.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić", rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 21. siječnja 2021. godine Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2020./2021. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.
Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 25. lipnja 2021. godine.
Odluka rektora
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić"

 
Natječaj za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 2020./2021.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković", Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 26. siječnja 2021. godine donio Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 2020./2021. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti.
Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta zaključno do 25. lipnja 2021. godine.
Odluka Senata
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Fran Bošnjaković"

 
Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Štampar" za ak. god. 2020./2021.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Štampar", rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 21. siječnja 2021. godine Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Andrija Štampar" za ak. god. 2020./2021. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području biomedicinskih znanosti.
Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 25. lipnja 2021. godine.
Odluka rektora
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Štampar"

 
Natječaj za dodjelu Nagrade "Ars summa Universitatis" za akademsku godinu 2020./2021.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Ars summa Universitatis”, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 21. siječnja 2021. godine Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Ars summa Universitatis " za ak. god. 2020./2021. Nagrada se dodjeljuje zaposlenicima u umjetničko-nastavnim zvanjima za umjetničko-nastavne rezultate u promicanju umjetničkih disciplina i struke, nacionalne kulture i umjetnosti, te prijenos znanja, posebice u odgoju mladih umjetnika i stručnjaka u umjetničkom području Sveučilišta u Zagrebu.
Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta zaključno do 25. lipnja 2021. godine.
Odluka rektora
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Ars summa Universitatis"