Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Suvremeno bankarstvo

Predavač: prof.dr.sc. Alen Stojanović

Opis kolegija: Suvremene financijske strukture – bankovno i tržišno utemeljeni sustavi, deregulacijski procesi, globalizacija financija, informatička tehnologija i elektroničko bankarstvo, nova konkurencija, financijske inovacije i konsolidacija bankovnog sektora. Tradicionalno bankarstvo, banke „potpune usluge“ i financijski konglomerati. Današnja bankovna industrija – novi proizvodi i promjena strukture prihoda i troškova, multikanalna distribucija, povezivanje s nebankovnim institucijama i sudjelovanje na tržištu vrijednosnica, organizacijsko restrukturiranje. Upravljanje suvremenom bankom – upravljanje bilancom, kreditna politika prema sektorima, određivanje cijena, kontrola i transfer rizika, upravljanje izvanbilančnim poslovima, vrednovanje uspješnosti banaka, organizacijska i druga pitanja. Pregled suvremenog bankarstva u EU, SAD i Japanu. Analiza hrvatskog bankovnog sektora i prilagodba EU. Izabrane teme – budućnost bankarstva, zaštita potrošača, uzroci propadanja i modeli saniranja banaka, problem malih banaka, vlasnička struktura banaka, metode konsolidacije, etika u bankarstvu, socijalne funkcije banaka…) Simulacije, studij slučajeva.