Ekonomski fakultet - Zagreb
PRIJAVA TEME i upute za pisanje sveučilišnog specijalističkog rada

PRIJAVA TEME i upute za pisanje sveučilišnog specijalističkog rada

UPUTE ZA IZRADU PISANIH RADOVA NA SVEUČILIŠNOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU (stupile na snagu 30.03.2021. god.) možete preuzeti na poveznici

Upute o citiranju mogu se preuzeti na stranicama Knjižnično-dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta - Zagreb na sljedećoj poveznici.

  • Obrazac za prijavu teme sveučilišnog specijalističkog rada može se preuzeti na sljedećoj poveznici.
  • TIPIČNE POGREŠKE PRI IZRADI PRIJAVE TEME SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA možete preuzeti na sljedećoj poveznici.
  • Ogledni primjerak prijave teme sveučilišnog specijalističkog rada možete preuzeti na poveznici