Ekonomski fakultet - Zagreb
Odluke o prijelazu s poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija na sveučilišni specijalistički studij

Odluke o prijelazu s poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija na sveučilišni specijalistički studij

VAŽNA OBAVIJEST
Sukladno članku 4. Odluke o prijelazu s poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija na poslijediplomski specijalistički studij, prilikom
predaje zahtjeva za prijelaz, odnosno nastavak studija, potrebno je priložiti :
1. kopiju Indeksa i
2. potvrdu o uplati u iznosu od 66,36 EUR (500,00 kn)

Podaci za uplatu:     IBAN: HR0723600001101351242, poziv na broj 6615281- šifra PDS studija
 
šifra PDS studija Poslijediplomski specijalistički studiji po Bolonjskom programu
1000 INFORMATIČKI MENADŽMENT
1001 MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
1002 MARKETINŠKI MENADŽMENT
1003 MENADŽMENT TRGOVINE
1004 MENADŽMENT TURIZMA
1005 ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
1006 POSLOVNO UPRAVLJENJE - MBA, voditelj prof.dr.sc. D. Tipurić
1027 POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA, voditelj prof.dr.sc. T. Vranešević
1007 ANALIZA KONKURENTNOSTI
1008 EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE
1009 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
1010 MEĐUNO POSLOVANJE PODUZEĆA
1011 MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANCIJE
1012 UPRAVLJANJE MARKETINŠKOM KOMUNIKACIJOM
1013 UPRAVLJANJE PRODAJOM
1014 OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA I OPTIMIZACIJA
1015 FINANCIJSKA ANALIZA
1016 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I ANALIZA
1017 PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA  U EUROPSKOJ  UNIJI 
1018 STRATEGIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
1019 STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO
1020 UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO I INTERNA REVIZIJA
1021 POSLOVNI MARKETING
1023 UPRAVLJANJE IZVOZOM
1024 UPRAVLJANJE KVALITETOM
1025 FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA
1026 UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
1028 OSIGURANJE I REOSIGURANJE
1029 PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKI MANAGEMENT
1030 RAČUNOVODSTVO I POREZI
1031 STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE
1032 VODSTVO
1033 KONTROLING