Školarina i naknade na studiju

Iznos školarine za studente upisane od akademske 2015./2016. godine:

Školarina za Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iznosi: 20.250,00 kn po semestru (studij se izvodi kroz 6 semestara, odnosno 3 akademske godine).

Plaćanje se vrši prije upisa pojedinog semestra. Fizičke osobe (pojedinci) studij plaćaju u 6 rata, a pravne osobe (poduzeća ili institucije) u 3 rate. Ako uplatu vrši pravna osoba u odluci o plaćanju studija treba navesti:

  1.  puni naziv poduzeća ili institucije, puna adresa i MB poduzeća,
  2.  ime studenta za kojeg plaća troškove, naziv programa na kojeg se student upisuje.

Fizička osoba školarinu može platiti na pošti, u banci ili internet bankarstvom. Cijeli iznos školarine mora biti plaćen do upisa zadnjeg semestra. Neovisno o načinu plaćanja, Referadi za poslijediplomske studije potrebno je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati.

Više informacija o školarinama za  Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij možete saznati na sljedećoj poveznici.

Napomena: Od akademske 2015./2016. godine smanjena je ukupna školarina za magistre znanosti za 20.250,00 kn, a za sveučilišne specijaliste za 10.125,00 kn.

Naknade na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju dostupne su na sljedećoj poveznici.

Kriterije za produljenje roka studiranja pokrivenog školarinom može se pronaći na sljedećoj poveznici.

Iznos školarine za studente upisane do akademske 2014./2015. godine:

Školarina za Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iznosi: 3.000,00 eura po semestru.

Plaćanje se obavlja prije upisa pojedinog semestra. Fizičke osobe (pojedinci) studij plaćaju u 6 rata, a pravne osobe (poduzeća ili institucije) u 3 rate.
Ako uplatu obavlja pravna osoba u odluci o plaćanju studija treba navesti:

  1. puni naziv poduzeća ili institucije, puna adresa i MB poduzeća,
  2. ime studenta za kojeg plaća troškove, naziv programa na kojeg se student upisuje.

Fizička osoba školarinu može platiti na pošti, u banci ili internet bankarstvom. Cijeli iznos školarine mora biti plaćen do upisa zadnjeg semestra. Neovisno o načinu plaćanja, Referadi poslijediplomske studije potrebno je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati.

Napomena: Od akademske 2010./2011. godine smanjena je ukupna školarina za magistre znanosti za 3.000,00 eura, a za sveučilišne specijaliste za 1.500,00 eura.