Obrane doktorskih radova

 

R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE

1.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije

DS-17-2012

Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada

doc. dr. sc. Vladimir Arčabić 
doc. dr. sc. Irena Palić             dr. sc. Predrag Bejaković 

 

8. srpnja 2021. godine u 10:00 u dvorani 51 ili preko Google Meeta-a, putem poveznice:meet.google.com/wyy-ugrm-sav