Obrane doktorskih radova

 

R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE
1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-14-2016 Aspekti društvene odgovornosti i njihov utjecaj na elektroničku trgovinu prof. dr. sc. Nikola Knego      prof. dr. sc. Blaženka Knežević    prof. dr. sc. Boris Crnković
09. ožujka 2021. godine u 11:00 sati u  dvorani 14 ili preko Google Meet-a, putem poveznice: https://meet.google.com/rzk-xfrv-rhq.

 
2. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-2-2017 Odrednice učinkovitosti javnoga financiranja sekundarnoga obrazovanja u hrvatskim županijama dr. sc. Predrag Bejaković     
prof. dr. sc. Hrvoje Šimović    doc. dr. sc. Marko Primorac 
10. ožujka 2021. godine u 11:00 sati u dvorani 51 ili preko Google Meet-a, putem poveznice: meet.google.com/jox-gnqi-fjo        
 
3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije
DS-13-2017 Analiza integriranoga upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća prof. dr. sc. Nataša Kurnoga  prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca 15. ožujka 2021.godine u 10:00 sati u dvorani 51 ili preko Google Meet-a, putem poveznice: meet.google.com/mdf-cntj-trg