Obrane doktorskih radova

 

R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE

1.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije

DS-21-2019

Čimbenici zrelosti digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu

doc. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak                  prof. dr. sc. Mario Spremić                        prof. dr. sc. Daniela Gračan

8.12.2020. u 12:00 sati u dvorani 51
Pridružite se putem usluge Google Meet:

https://meet.google.com/mge-ibkd-fbf

2. 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomije i Poslovne ekonomije

DS-13-2014

Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-ekonomske revitalizacije Gorske Hrvatske

doc.dr. sc.Vanja Krajinović   prof. dr. sc. Oliver Kesar     prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

10.12.2020. u 14:30 sati u dvorani 8 Pridružite se putem usluge Google Meet:https://meet.google.com/xxi-wqev-wbu.