Kontakti
Voditeljica studija (za studente upisane od 2016./2017.): 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
kabinet: B 301
tel: 01 238 3463
e-mail: dozretic@efzg.hr

Tajnik studija (za studente upisane od 2016./2017.):
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare
kabinet: B 302
tel: 01 238 3305
e-mail: vskare@efzg.hr

Tajnica studija (za studente upisane od 2016./2017.):
Doc. dr. sc. Sandra Horvat
Kabinet: B 303
Telefon: 01/2383-302
E-mail: shorvat@efzg.hr
 Voditeljica studija (za studente upisane do 2015./2016.): 
Prof. dr. sc. Lovorka Galetić
Kabinet: A 403
Telefon: 01/2383-263
E-mail: lgaletic@efzg.hr

Tajnica studija (za studente upisane do 2015./2016.):
Izv. prof. dr. sc. Najla Podrug
Kabinet: B 115
Telefon: 01/2383-339
E-mail: npodrug@efzg.hr Referada za poslijediplomske studije
- istočni ulaz u zgradu Fakulteta

Sanja Šantek, mag. iur.

Telefon: 01/2383-288
E-mail: ssantek@efzg.hr

Ozana Strunje, struč. spec. oec. 
Telefon: 01/2383-219
E-mail: ostrunje@efzg.hr

Nikolina Nimac 
Telefon: 01/2383-218
E-mail: nnimac@efzg.hr


Radno vrijeme Referade:

Ponedjeljak 11-13h
Utorak 15-18h
Srijeda 11-13h
Četvrtak 15-18h
Petak 11-13hBrošura
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija
Ekonomija i poslovna ekonomija

 

 
Prezentacija strukture
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija
Ekonomija i poslovna ekonomija