Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada
1. Nakon što Odbor za doktorske studije prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon donošenja Odluke Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora imenovano Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene javne obrane teme doktorskog rada, a Referada za studente poslijediplomskih studija obavijest o održavanju javne obrane teme objavljuje na Oglasnoj ploči Referade za studente poslijediplomskih studija i na mrežnoj stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, a obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju u 15 minuta pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti:
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada imenovano Povjerenstvo ispunjava Izvješće s javne obrane teme doktorskog rada i Obrazac DR. SC. -02 - Ocjena teme doktorskog rada te ih podnosi Odboru za doktorske studije u dva vlastoručno potpisana primjerka, u roku za prikupljanje materijala za sjednicu Odbora.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:
 
JAVNE OBRANE OCJENA TEMA DOKTORSKOG RADA U LIPNJU 2023. GODINE
 
R.B.        STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA DOKTORSKOG RADA  POVJERENSTVO ZA OCJENU TEME DOTORSKOG RADA I PREDLAGANJE MENTORA                                          DATUM OBRANE
1.

Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija

DS-6-2021 Razvoj optimizacijskog modela isplativosti baterijskog spremnika energije u Europskoj uniji na temelju savršenog prognoziranja i prognoziranjem cijena električne energije
Izv. prof. dr. sc. Silvija Vlah Jerić
Izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić
Prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić
Ponedjeljak, 12. lipnja 2023. godine s početkom u 9:30 sati u dvorani 51.

 
2. Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija DS-19-2018 Povezanost obilježja menadžera i primjene principa strateške javne nabave
Izv. prof. dr. sc. Dario Dunković
Prof. dr. sc. Blaženka Knežević
Izv. prof. dr. sc. Ivana Bulog
Ponedjeljak, 12. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani 54.
3. Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija DS-1-2019 Model usvajanja tehnologije umjetne inteligencije u procesima sustava upravljanja odnosima s kupcima
Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Prof. dr. sc. Mario Spremić
Prof. dr. sc. Jurij Jaklič
Četvrtak, 15. lipnja 2023. godine s početkom u 11 sati u dvorani 51 i putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/aac-hsqb-tud