Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada
1. Nakon što Odbor za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon donošenja Odluke Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora imenovano Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene javne obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije obavijest o održavanju javne obrane teme objavljuje na Oglasnoj ploči Referade za poslijediplomske studije i na mrežnoj stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, a obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju u 15 minuta pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti:
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada imenovano Povjerenstvo ispunjava Izvješće s javne obrane teme doktorskog rada i Obrazac DR. SC. -02 - Ocjena teme doktorskog rada te ih podnosi Odboru za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u dva vlastoručno potpisana primjerka, u roku za prikupljanje materijala za sjednicu Odbora.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:
 
JAVNE OBRANE OCJENA TEMA DOKTORSKOG RADA U RUJNU 2022. GODINE
 
R.B.        STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA DOKTORSKOG RADA  POVJERENSTVO ZA OCJENU TEME DOTORSKOG RADA I PREDLAGANJE MENTORA                                          DATUM OBRANE
1.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Ekonomija i poslovna ekonomija

DS-5-2018 Ocjena pouzdanosti fer vrijednosti imovine i obveza utvrđene prilikom provedbe poslovnih kombinacija u Republici Hrvatskoj Prof. dr. sc. Danimir Gulin Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika                        Prof. dr. sc. Sandra Janković Četvrtak, 1. rujna 2022. godine u 12:00 sati u dvorani 51 te putem Google Meet poveznice:meet.google.com/wvy-yxtb-gcf
2.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Ekonomija i poslovna ekonomija

DS-35-2020 Financijsko izvještavanje jedinica javnog sektora u uvjetima promjenjivih zahtjeva korisnika informacija
Prof. dr. sc. Vesna Vašiček
Izv. prof. dr. sc. Martina Dragija Kostić
Izv. prof. dr. sc. Nives Botica Redmayne
Izv. prof. dr. sc. Andrijana Rogošić
Doc. dr. sc. Josip Čičak
Petak, 2. rujna 2022. godine u 10:00 sati u dvorani 51 te putem Google Meet poveznice: meet.google.com/hrp-ejqx-oqb

3.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Ekonomija i poslovna ekonomija

DS-18-2020

Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda

prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič                            Izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić                            Izv. prof. dr. sc. Dario Miočević                      

Srijeda, 7. rujna 2022. godine u 10:00 sati u dvorani 54 te putem Google Meet poveznice: meet.google.com/wym-sumj-osz 


 

4.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Ekonomija i poslovna ekonomija

DS-25-2020 Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece pri izboru prehrambenih proizvoda prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič                            Izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić                           Izv. prof. dr. sc. Dario Miočević      Srijeda, 7. rujna 2022. godine u 11:00 sati u dvorani 54 te putem Google Meet   poveznice: meet.google.com/wym-sumj-osz