Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada
1. Nakon što Odbor za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon donošenja Odluke Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora imenovano Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene javne obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije obavijest o održavanju javne obrane teme objavljuje na Oglasnoj ploči Referade za poslijediplomske studije i na mrežnoj stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, a obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju u 15 minuta pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti:
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada imenovano Povjerenstvo ispunjava Izvješće s javne obrane teme doktorskog rada i Obrazac DR. SC. -02 - Ocjena teme doktorskog rada te ih podnosi Odboru za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u dva vlastoručno potpisana primjeka, u roku za prikupljanje materijala za sjednicu Odbora.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:
 
JAVNE OBRANE OCJENA TEMA DOKTORSKOG RADA U LISTOPADU i STUDENOM 2021. GODINE
 
R.B.        STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA DOKTORSKOG RADA  POVJERENSTVO ZA OCJENU TEME DOTORSKOG RADA I PREDLAGANJE MENTORA                                          DATUM OBRANE
1.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomija i poslovna ekonomija
DS-11-2017 Povezanost stupnja digitalizacije računovodstvenih procesa i kvalitete rada računovodstvene profesije prof. dr. sc. Katarina Žager                           izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman                        izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
29. listopada 2021. u 10:00 sati preko Google Meet-a, putem poveznice:(meet.google.com/det-endj-tyy).

 
2.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomija i poslovna ekonomija
DS-13-2016 Povezanost tercijarnog obrazovanja i produktivnosti na tržištu rada prof. dr. sc. Alka Obadić izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan                              izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić 3. studenoga 2021. godine u 11:00 sati preko Google Meet-a, putem poveznice: https://meet.google.com/ymm-avzm-uqh
3.