Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada

1. Nakon što Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon sjednice Fakultetskog vijeća navedeno Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije isto objavljuje na Oglasnoj ploči Referade i web stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti (u 15 minuta):
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada Povjerenstvo piše Izvješće o ocjeni teme doktorskog rada i podnosi ga Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:

 
JAVNE OBRANE OCJENA TEMA DOKTORSKOG RADA U SRPNJU i RUJNU 2021. GODINE

 
R.B.        STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA DOKTORSKOG RADA  POVJERENSTVO ZA OCJENU TEME DOTORSKOG RADA I PREDLAGANJE MENTORA                                          DATUM OBRANE
1.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomija i poslovna ekonomija
DS-17-2017 Višekriterijska optimizacija investicijskog portfelja uključivanjem alternativnih oblika ulaganja
Izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja
Izv. prof. dr. sc. MIhovil Anđelinović
Doc. dr. sc. Ante Samodol
Izv. prof. dr. sc. Saša Jakšić
Doc. dr. sc. Denis Dolinar
15. srpnja 2021. u 14:00 sati preko Google Meet-a, putem poveznice: https://meet.google.com/lookup/gwug77oeqg?authuser=0&hs=179

 
2.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomija i poslovna ekonomija
DS-23-2012 Utjecaj angažmana potrošača sa sadržajem vezanim uz marku na društvenim medijima na tržišnu vrijednost marke Doc. dr. sc. Morana Fudurić

Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare

Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
14. srpnja 2021. godine u 15:00 sati preko Google Meet-a, putem poveznice: meet.google.com/sca-empy-ywk
3.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Ekonomija i poslovna ekonomija
DS-5-2019 Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj Izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
Izv. prof. dr. sc.Tomislav Globan 
Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić
 
2. rujna 2021. godine u 11:00 sati preko Google Meet-a, putem poveznice:https://meet.google.com/eva-tqsx-gtm