Ispiti razlike za neekonomiste

Doktorandi koji su upisali poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija, a nisu završili studij ekonomije dužni su položiti ispite razlike koje utvrdi Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij (Odbor određuje popis ispita razlike za svakog doktoranda posebno, ovisno o prethodno završenom studiju i položenim ispitima).

Popis ispita razlike u ak. god. 2019/2020.:
 
KOLEGIJ NASTAVNIK (nositelj) IZVOĐAČI
Osnove ekonomije (9 ECTS) Prof. dr. sc. L. Škuflić Prof. dr. sc. L. Škuflić,Doc. dr. sc. F. Galetić, Doc. dr. sc. M. Krpan, Doc. dr. sc. T. Herceg, Doc. dr. sc. V. Mačkić, Doc .dr. sc. D. Mlinarić, Doc. dr. sc. V. Vučković, Doc. dr. sc. M. Družić
Mikroekonomija (9 ECTS) Prof. dr. sc. J. Šohinger Prof. dr. sc. J. Šohinger,  Izv. prof. dr. sc. I. Vrankić, Izv. prof. dr. sc. M. Sopta, Doc. dr. sc. M. Krpan, Doc. dr. sc. F. Galetić, Doc. dr. sc. T. Herceg, Doc. dr. sc. V. Mačkić
Makroekonomija (9 ECTS) Prof. dr. sc. J.Šimurina Prof. dr. sc. Z. Kovačević, Prof. dr. sc. B. Cota,  Prof. dr .sc. R. Jovančević, Prof. dr.sc. V. Čavrak, Prof. dr. sc. A. Obadić, Prof. dr. sc. J. Tica, Prof. dr. sc. J. Šimurina,Izv. prof. dr. sc. T. Gelo,  Izv. prof. dr. sc. Ž. Bogdan, Doc. dr. sc. A. Andabaka, Doc. dr. sc. M. Beg, Doc. dr. sc. Š. Smolić, Doc. dr. sc. L. Rogić Dumančić, Doc. dr. sc. T. Sekur, Doc. dr. sc. T. Globan, Doc. dr. sc. I. Raguž Krištić, Doc. dr. sc. V. Arčabić, Doc. dr. sc. T. Slišković, Doc. dr. sc. O. Nadoveza Jelić
Statistika (9 ECTS) Prof.dr.sc. N. Erjavec Prof. dr. sc. N. Erjavec, Prof. dr. sc. K. Dumičić,  Prof. dr. sc. M. Čižmešija, Prof. dr. sc. N. Kurnoga, Izv . prof. dr. sc. D. Čizmić,  Izv. prof. dr. sc. J. Arnerić, Doc. dr. sc. A. Čeh Časni, Doc. dr. sc. P. Sorić, Doc. dr. sc. S. Jakšić, Doc. dr. sc. B. Žmuk, Doc. dr. sc. I. Palić
Organizacija (6 ECTS) Izv. prof. dr. sc. T. Hernaus Prof. dr. sc. S. Rašić Jelavić, Prof. dr. sc. L. Galetić, Prof. dr. sc. M. Cingula, Izv. prof. dr. sc. T. Hernaus, Izv. prof. dr. sc. D. Filipović, Doc. dr. sc. A. Aleksić, Doc .dr. sc. M. Klindžić, Doc. dr. sc. I. Načinović Braje
Poslovne financije (6 ECTS) Prof.dr.sc. S. Orsag Prof. dr. sc. S. Orsag, Prof. dr. sc. L. Dedi, Prof. dr. sc. D. Miloš Sprčić, Izv. prof. dr. sc. D. Zoričić, Doc. dr. sc. D. Dolinar
Računovodstvo I (6 ECTS) Prof. dr. sc. L. Žager Prof. dr. sc. L. Žager, Prof. dr. sc. K. Žager, Prof. dr. sc. B. Tušek, Prof. dr. sc. I. Mamić Sačer, Izv. prof. dr. sc. S. Sever Mališ, Doc. dr. sc. I. Barišić, Doc. dr. sc. N. Dečman, Doc. dr. sc. A. Novak, Doc. dr. sc. I. Pavić, Doc. dr. sc. A. Ježovita
Gospodarstvo Hrvatske (6 ECTS) Prof. dr. sc. A. Obadić Prof. dr. sc. I. Družić, Prof. dr. sc. V. Barić, Prof. dr. sc. V. Čavrak, Prof. dr. sc. A. Obadić, Prof. dr. sc. J. Tica, Prof. dr. sc. J. Šimurina, Izv. prof. dr. sc.T. Gelo, Izv. prof. dr. sc. Ž. Bogdan, Doc. dr. sc. A. Andabaka, Doc. dr. sc. M. Beg, Doc. dr. sc. Š. Smolić, Doc. dr. sc. L. Rogić Dumančić, Doc. dr. sc. T. Sekur, Doc .dr. sc. T. Globan, Doc. dr. sc. I. Raguž Krištić, Doc. dr. sc. V. Arčabić, Doc. dr. sc. T. Slišković, Doc. dr. sc. O. Nadoveza Jelić
Financijske institucije i tržišta (6 ECTS) Prof. dr. sc. A. Stojanović Prof. dr. sc. A. Stojanović, Prof. dr. sc. D. Jakovčević, Prof. dr. sc. A. Pavković, Izv. prof. dr. sc. M. Anđelinović, Doc. dr. sc. J. Krišto, Doc. dr. sc. A. Ivanišević Hernaus, Doc. dr. sc. B. Tuškan Sjauš
Osnove marketinga (6 ECTS) Izv. prof. dr. sc. M. Mandić Prof. dr. sc. Đ. Ozretić Došen, Prof. dr. sc. M. Tomašević Lišanin, Prof. dr. sc. S. Piri Rajh, Prof. dr. sc. T. Vranešević, Prof. dr. sc. D. Sinčić Ćorić, Izv. prof. dr. sc. Z. Krupka, Izv. prof. dr. sc. G. Vlašić, Izv. prof. dr. sc. M. Mandić, Izv. prof. dr. sc. V. Škare, Izv. prof. dr. sc. R. Brečić
Međunarodna ekonomija (6 ECTS) Prof. dr. sc. Lj. Jurčić Prof. dr. sc. Lj. Jurčić, Prof. dr. sc. V. Bilas, Doc .dr. sc. S. Franc, Doc. dr. sc. H. Jošić, 
Javne financije (6 ECTS) Prof. dr. sc. H. Šimović Prof. dr. sc. N. Šimurina, Prof. dr. sc. H. Šimović, Doc. dr. sc. M. Primorac, Doc. dr. sc. M. Mihelja Žaja, Doc. dr.sc. D.Barbić,  A. Buljan, mag.oec. 
Monetarna politika (6 ECTS) Prof. dr. sc. I. Lovrinović Prof. dr. sc. I. Lovrinović, Prof. dr. sc. M. Ivanov, Prof. dr. sc. G. Kordić, Doc. dr. sc. M. Nakić
 

Doktorandi se trebaju javiti nositelju kolegija kako bi se utvrdilo kod koga mogu polagati ispit. Pravo ispitivanja i ocjenjivanja imaju nositelji i izvođači navedenih kolegija koji određuju način polaganja i spremanja ispita. Predavanja iz navedenih kolegija doktorandi mogu pratiti u okviru redovite nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju (molimo pogledati satnicu) ili na neki drugi način prema dogovoru sa nositeljem ili izvođačem kolegija.

Ukoliko je doktorand prethodno položio ispit iz nekog od navedenih kolegija može uputiti zamolbu nositelju kolegija za eventualno priznavanje. Uz zamolbu doktorand mora priložiti syllabus kolegija i dokaz o položenom ispitu. Evidencija ispita vrši se u Referadi za poslijediplomske studije.