Ispiti razlike za neekonomiste

Doktorandi koji su upisali doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija, a nisu završili studij ekonomije dužni su položiti ispite razlike koje utvrdi Odbor za doktorske studije (Odbor određuje popis ispita razlike za svakog doktoranda posebno, ovisno o prethodno završenom studiju i položenim ispitima).

Popis ispita razlike u ak. god. 2021/2022.:
 
KOLEGIJ NASTAVNIK (nositelj) IZVOĐAČI
Osnove ekonomije (9 ECTS) Prof. dr. sc. L. Škuflić Prof. dr. sc. L. Škuflić, Izv. prof. dr. sc. F. Galetić, Izv. prof. dr. sc. M. Krpan, Izv. prof. dr. sc. T. Herceg, Doc. dr. sc. V. Mačkić, Doc .dr. sc. D. Mlinarić, Doc. dr. sc. V. Vučković, Doc. dr. sc. M. Družić, dr. sc. M. Ledić, dr. sc. A. Barišić, dr. sc. A. Pavković, F. Novinc, mag. oec.
Mikroekonomija (9 ECTS) Prof. dr. sc. I. Vrankić Prof. dr. sc. L. Škuflić  Prof. dr. sc. I. Vrankić, Izv. prof. dr. sc. M. Sopta, Izv. prof. dr. sc. M. Krpan, Izv. prof. dr. sc. F. Galetić, Izv. prof. dr. sc. T. Herceg, Doc. dr. sc. V. Mačkić, Doc .dr. sc. D. Mlinarić, Doc. dr. sc. V. Vučković, Doc. dr. sc. M. Družić, dr. sc. M. Ledić, dr. sc. A. Barišić, dr. sc. A. Pavković, F. Novinc, mag. oec.
Makroekonomija (9 ECTS) Prof. dr. sc. J.Šimurina Prof. dr. sc. Z. Kovačević, Prof. dr. sc. B. Cota, Prof. dr.sc. V. Čavrak, Prof. dr. sc. A. Obadić, Prof. dr. sc. J. Tica, Prof. dr. sc. J. Šimurina, Izv. prof. dr. sc. T. Gelo,  Izv. prof. dr. sc. Ž. Bogdan, Izv. prof. dr. sc. A. Andabaka, Izv. prof. dr. sc. M. Beg, Izv. prof. dr. sc. Š. Smolić, Izv. prof. dr. sc. L. Rogić Dumančić, Izv. prof. dr. sc. T. Sekur, Izv. prof. dr. sc. T. Globan, Izv. prof. dr. sc. I. Raguž Krištić, Doc. dr. sc. V. Arčabić, Doc. dr. sc. T. Slišković, Doc. dr. sc. O. Nadoveza Jelić, Viktor Viljevac, mag. oec.
Statistika (9 ECTS) Prof.dr.sc. N. Erjavec Prof. dr. sc. N. Erjavec, Prof. dr. sc. M. Čižmešija, Prof. dr. sc. N. Kurnoga, Izv . prof. dr. sc. D. Čizmić,  Izv. prof. dr. sc. J. Arnerić, Izv. prof. dr. sc. A. Čeh Časni, Izv. prof. dr. sc. P. Sorić, Izv. prof. dr. sc. S. Jakšić, Doc. dr. sc. B. Žmuk, Doc. dr. sc. I. Palić, dr. sc. I.Lolić, dr.sc. M. Matošec, T. Korotaj, mag. oec.
Organizacija (6 ECTS) Izv. prof. dr. sc. I. Načinović Braje Prof. dr. sc. S. Rašić Jelavić,  Izv. prof. dr. sc. T. Hernaus, Izv. prof. dr. sc. D. Filipović, Izv. prof. dr. sc. A. Aleksić, Izv. prof. dr. sc. I. Načinović Braje, Doc. dr. sc. R. Barišić. dr.sc. M. Marić, dr. sc. L. Cindrić
Poslovne financije (6 ECTS) Prof.dr.sc. S. Orsag Prof. dr. sc. S. Orsag, Prof. dr. sc. L. Dedi, Prof. dr. sc. D. Miloš Sprčić, Izv. prof. dr. sc. D. Zoričić, Doc. dr. sc. D. Dolinar, dr. sc. E.Pecina, Z.Lovretin Golubić, mag. oec. Z. Orlović, mag. oec. U. Kaštelan, mag. oec.
Računovodstvo I (6 ECTS) Prof. dr. sc. L. Žager Prof. dr. sc. L. Žager, Prof. dr. sc. K. Žager, Prof. dr. sc. B. Tušek, Prof. dr. sc. I. Mamić Sačer, Izv. prof. dr. sc. S. Sever Mališ, Izv. prof. dr. sc. I. Barišić, Izv. prof. dr. sc. N. Dečman, Izv. prof. dr. sc. A. Novak, Izv. prof. dr. sc. I. Pavić, Izv. prof. dr. sc. A. Ježovita, doc. dr.sc. M. Brozović, dr. sc. Ana Rep, P.Halar, mag. oec.
Gospodarstvo Hrvatske (6 ECTS) Prof. dr. sc. A. Obadić  Prof. dr. sc. V. Čavrak, Prof. dr. sc. A. Obadić, Prof. dr. sc. J. Tica, Prof. dr. sc. J. Šimurina, Izv. prof. dr. sc.T. Gelo, Izv. prof. dr. sc. Ž. Bogdan, Izv. prof. dr. sc. A. Andabaka, Izv. prof. dr. sc. M. Beg, Izv. prof. dr. sc. Š. Smolić, Izv. prof. dr. sc. L. Rogić Dumančić, Izv. prof. dr. sc. T. Sekur, Izv. prof. dr. sc. T. Globan, Izv. prof. dr. sc. I. Raguž Krištić, Doc. dr. sc. V. Arčabić, Doc. dr. sc. T. Slišković, Doc. dr. sc. O. Nadoveza Jelić
Financijske institucije i tržišta (6 ECTS) Prof. dr. sc. A. Stojanović Prof. dr. sc. A. Stojanović, Prof. dr. sc. A. Pavković, Izv. prof. dr. sc. M. Anđelinović, Izv. prof. dr. sc. J. Krišto, Izv. prof.  dr. sc. A. Ivanišević Hernaus, Izv. prof. dr. sc. B. Tuškan Sjauš, A. Cesarec, mag. oec.
Osnove marketinga (6 ECTS) Izv. prof. dr. sc. S. Horvat Prof. dr. sc. Đ. Ozretić Došen, Prof. dr. sc. M. Tomašević Lišanin, Prof. dr. sc. J.Pavičić,Prof. dr. sc. S. Piri Rajh, Prof. dr. sc. A.Tkalac Verčič, Prof. dr. sc. T. Vranešević, Prof. dr. sc. D. Sinčić Ćorić, Izv. prof. dr. sc. Z. Krupka, Izv. prof. dr. sc. G. Vlašić, Izv. prof. dr. sc. M. Mandić, Izv. prof. dr. sc. V. Škare, Izv. prof. dr. sc. R. Brečić, Izv. prof. dr. sc. M.Fudurić, Izv. prof. dr. sc. I.Pandža Bajs, Izv. prof. dr. sc. S. Horvat, doc. dr. sc. A. Lučić, dr. sc. T. Komarac, B.Dropulić, mag. oec., L. Mihotić, mag. oec.
Međunarodna ekonomija (6 ECTS) Prof. dr. sc. V. Bilas  Prof. dr. sc. V. Bilas, Izv. prof .dr. sc. S. Franc, Izv. prof. dr. sc. H. Jošić, doc. dr. sc. M. Bošnjak, doc. dr. sc. I.Novak, dr. sc. M. Bašić
Javne financije (6 ECTS) Prof. dr. sc. H. Šimović Prof. dr. sc. N. Šimurina, Prof. dr. sc. H. Šimović, Izv. prof. dr. sc. M. Primorac, Izv. prof. dr. sc. M. Mihelja Žaja, Izv. prof. dr.sc. D.Barbić,  dr. sc. A. Buljan, M. Davidović, mag. oec.
Monetarna politika (6 ECTS) Prof. dr. sc. I. Lovrinović Prof. dr. sc. I. Lovrinović, Prof. dr. sc. M. Ivanov, Prof. dr. sc. G. Kordić, Doc. dr. sc. M. Solenički, K. Vujeva, mag. oec.
 

Doktorandi se trebaju javiti nositelju kolegija kako bi se utvrdilo kod koga mogu polagati ispit. Pravo ispitivanja i ocjenjivanja imaju nositelji i izvođači navedenih kolegija koji određuju način polaganja i spremanja ispita. Predavanja iz navedenih kolegija doktorandi mogu pratiti u okviru redovite nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju (molimo pogledati satnicu) ili na neki drugi način prema dogovoru sa nositeljem ili izvođačem kolegija.

Ukoliko je doktorand prethodno položio ispit iz nekog od navedenih kolegija može uputiti zamolbu nositelju kolegija za eventualno priznavanje. Uz zamolbu doktorand mora priložiti syllabus kolegija i dokaz o položenom ispitu. Evidencija ispita vrši se u Referadi za studente poslijediplomskih studija.