Uvjeti za upis

Odabir polaznika se vrši temeljem uvida u potrebna znanja i kvalifikacije koje su definirane uvjetima upisa i Pravilnikom o doktorskom studiju, te temeljem razgovora kojeg s polaznikom obavlja Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Ekonomija i globalna sigurnost“. Kriterij vrednovanja pristupnika obuhvaća uspjeh na diplomskom studiju (prosjek 4,0), pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, preporuke profesora (ukoliko kandidat ima prosjek ocjena manji od 4,0) i potencijalnog mentora, odnosno prijedlog o području istraživanja. Javni natječaj za upis na doktorski studij raspisuje se najmanje mjesec dana prije početka nastave, a kriterij vrednovanja pristupnika obuhvaćaju:
  • Uspjeh u dosadašnjem studiju
  • Objavljeni znanstveni i stručni radovi
  • Preporuku potencijalnog mentora
  • Motivacijsko pismo 

Uvjeti upisa doktorskog studija su utvrđeni Pravilnikom o doktorskom studiju. Pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij imaju:
  • kandidati koji su diplomirali na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema
  • kandidati koji su završili diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova
  • kandidati koji su završili odgovarajući poslijediplomski znanstveni (predbolonjski) studij, pri čemu im se priznaje 45 ECTS bodova
  • kandidati koji su završili odgovarajući poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij, pri čemu im se priznaje 30 ECTS bodova

Prilikom upisa na studij osobe koja nije završila studij ekonomije, Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Ekonomija i globalna sigurnost“, utvrdit će ispite razlike koje osoba mora položiti te mora ostvariti minimalno 45 ECTS bodova iz područja ekonomije u slučaju da je završila studij iz društvenog područja. U slučaju da osoba nije završila studij iz društvenog područja morat će ostvariti minimalno 60 ECTS bodova. Nastava se izvodi i ispiti razlike polažu u okviru redovite nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima. Nakon što se polože ispiti razlike, može se pristupiti polaganju ispita doktorskog studija.