Kontakti

Voditelj studija:

prof. dr. sc. Tonći Lazibat 
E-mail: tlazibat@efzg.hr
Telefon: 01 238 3460
Kabinet 14

Tajnik studija:

doc. dr. sc. Mate Damić
E-mail: mdamic@efzg.hr
Telefon:01 238 3384
Kabinet B413

Referada za poslijediplomske studije
- istočni ulaz u zgradu fakulteta


Voditeljica Referade 
Sanja Šantek, mag. iur
Email:ssantek@efzg.hr
Telefon: 01 238 3288

Ozana Strunje, bacc. oec.
Email: ostrunje@efzg.hr
Telefon 01 238 3219

Nikolina Nimac
Email: nnimac@efzg.hr
Telefon: 01 238 3218

Radno vrijeme Referade
Ponedjeljak 11 - 13 h
Utorak 15 - 18 h
Srijeda 11 - 13 h
Četvrtak 15 - 18 h
Petak 11 - 13 h