PREDAJA PDS RADA NAKON OBRANE

PREDAJA POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA NAKON OBRANE

Nakon uspješno završene obrane potrebno je u roku od najmanje 7, a najviše 30 dana učiniti sljedeće:

1. SAMOARHIVIRATI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD U REPOZITORIJ (REPEFZG)
Sve upute i informacije vezane uz objavu i obveznu dokumentaciju možete dobiti na sljedećim poveznicama:

VAŽNA OBAVIJEST: Upute korisnicima o radu Knjižnično - dokumentacijskog centra i uvjetima posudbe od 22.02.2021. do daljnjeg nalaze se na sljedećoj poveznici.


2. DOSTAVITI JEDAN PRIMJERAK KONAČNE VERZIJE TVRDO UKORIČENOG PDS RADA u Referadu za poslijediplomske studije 
Upute za izradu tvrdo ukoričenog rada i rada u elektronskom obliku mogu se pronaći na poveznici.

U konačnoj verziji PDS rada potrebno je nakon korica uvezati sljedeće:
  • prvi list nakon korica sadrži popunjeni Obrazac za tvrdi uvez,
  • drugi list sadrži naslovnicu poslijediplomskog specijalističkog rada,
  • treći list - Sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku
  • četvrti list - vlastoručno potpisana Izjava o akademskoj čestitosti 
​​
Nakon Izjave o akademskoj čestitosti PDS rad mora imati sljedeće dijelove: sadržaj, uvod, središnji dio rada, zaključak, popis literature, slika, tablica i grafikona, prilozi i životopis studenta.
Stranice rada moraju biti numerirane. Stranice se numeriraju od uvoda do priloga.  

Osim rada, u Referadu za poslijediplomske studije potrebno je dostavit sljedeće:
  • statistički list koji možete preuzeti na poveznici
  • dokaz o uplati troškova izrade diplome u iznosu 500,00 kn. Uplatu izvršiti na IBAN: HR0723600001101351242, poziv na broj: 661528 - vaš OIB
  • pristupnicu za Hrvatsku udrugu alumnija Ekonomskog fakulteta - Zagreb (ukoliko želite postati članom). Pristupnica (docx)

Pristupnicu možete popuniti i online na sljedećoj poveznici: Postani član Alumni EFZG-a (kliknite ovdje)


Po ispunjenju svih navedenih obveza preuzimate UVJERENJE O ZAVRŠENOM POSLIJEDIPLOMSKOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU.