Ekonomski fakultet - Zagreb
PREDAJA PDS RADA NA OCJENU i predaja rada nakon obrane

PREDAJA PDS RADA NA OCJENU i predaja rada nakon obrane

PREDAJA POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA NA OCJENU

Kod predaje poslijediplomskog specijalističkog rada na ocjenu potrebno je u Referadu za poslijediplomske studije dostaviti:

-  indeks (radi provjere ispunjenja svih obveza na studiju), u kojem moraju biti upisane ocjene iz svih predmeta te ocjena analize slučaja / seminarskog rada 
-  4 spiralno uvezana primjerka konačne verzije poslijediplomskog specijalističkog rada koja je odobrena od mentora, te u pdf formatu na e-mail ostrunje@efzg.hr
-  potvrdu izvornosti poslijediplomskog specijalističkog rada iz sustava Turnitin koju kandidat preuzima od mentora i zajedno sa radovima dostavlja u  Referadu (konačnu verziju PDS rada mentor šalje na provjeru izvornosti u Knjižnično dokumentacijski centar te od njih dobiva potvrdu izvornosti koja se generira iz sustava Turnitin)
u slučaju kada je istekao rok pokriven školarinom, student prilaže dokaz o uplati dodatnih naknada sukladno Odluci o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima
Napomena: svaki primjerak poslijediplomskog secijalističkog rada koji se predaje na ocjenu u Referadu za poslijediplomske studije mora sadržavati i vlastoručno potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici.
 
  • Obrazac izvješća o ocjeni poslijediplomskog specijalističkog rada možete preuzeti na poveznici.
  • TIPIČNE POGREŠKE PRI IZRADI IZVJEŠĆA O OCJENI POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

PREDAJA POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA NAKON OBRANE

Nakon uspješno završene obrane rada potrebno je u roku od najmanje 7, a najviše 30 dana učiniti sljedeće:

1. SAMOARHIVIRATI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD U REPOZITORIJ (REPEFZG)
Samoarhiviranje je postupak pohranjivanja radova u repozitorij, kod koje autori/studenti samostalno pohranjuju svoje radove.
U Repozitorij Ekonomskog fakulteta - Zagreb (REPEFZG) pohranjuju se završni, diplomski, poslijediplomski specijalistički i doktorski radovi.
Podršku studentima i provjeru ispravnosti unesenih (meta) podataka te odobrenje za objavu rada obavljat će urednice Repozitorija iz Knjižnično-dokumentacijskog centra.
Sve upute i informacije vezane uz objavu i obveznu dokumentaciju nalaze se na sljedećim poveznicama: samoarhiviranjeizjava o odobrenju, upute brošura.

VAŽNA OBAVIJEST: Upute korisnicima o radu Knjižnično - dokumentacijskog centra i uvjetima posudbe od 30.11.2020. do daljnjeg nalaze se na sljedećoj poveznici.

2. U Referadu za poslijediplomske studije dostaviti jedan tvrdo ukoričen poslijediplomski specijalistički rad. 
U poslijediplomski specijalistički rad je potrebno nakon korica uvezati sljedeće:
-  popunjeni Obrazac za tvrdi uvez,
-  naslovnicu identičnu koricama rada,
-  vastoručno potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti

Upute za izradu tvrdo ukoričenog rada i rada u elektronskom obliku mogu se pronaći na poveznici

Osim rada, u Referadu za poslijediplomske studije potrebno je dostavit sljedeće:
- statistički list,
- dokaz o uplati troškova izrade diplome u iznosu 500,00 kn koje plaćate IBAN: HR0723600001101351242, poziv na broj: 661528-vaš OIB
- pristupnicu za Hrvatsku udrugu alumnija Ekonomskog fakulteta - Zagreb (ukoliko želite postati članom).

Po ispunjenju svih navedenih obveza preuzimate Uvjerenje o završenom poslijediplomskom specijalističkom studiju.