Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Strategije i politike cijena

Nositelj:
prof. dr. sc. Darko Prebežac
 

Predavač:
prof. dr. sc. Darko Prebežac

Opis kolegija:
Osim ekonomskog, cijena ima i psihološki karakter za potrošače. Odrediti pravu cijenu koja će biti prihvatljiva i za poduzeće i za potrošača izrazito je teško. Ovim kolegijem stječu se znanja i vještine koji pomažu u procesu određivanja cijena. Izučavaju se čimbenici koji utječu na taj proces, ali i reakcije poduzeća na cjenovnu politiku konkurenata i opću situaciju na tržištu.