Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Marketing i menadžment usluga

Nositelj:
prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen


Predavač:
prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Opis kolegija:
Usluge zauzimaju sve važnije mjesto u svjetskom gospodarstvu i međunarodnoj razmjeni, a zbog specifičnih obilježja, proces upravljanja uslugama znatno se razlikuje od onoga koji vrijedi za materijalne proizvode. Kolegij donosi znanja o specifičnostima marketinga i menadžmenta uslužnih poduzeća, načinu oblikovanja usluga i upravljanja kvalitetom usluga te razvija sposobnosti planiranja i primjene marketinških strategija u uslužnim poduzećima. 

Literatura:
Obvezna: Ozretić Došen, Đ.: Marketing usluga, Mikrorad, Zagreb, 2010.

Dopunska:
Zeithaml, V. et al.: Services Marketing (3rd. ed.), McGraw-Hill/Irwin, 2002.
Lovelock, C.: Services Marketing: People, Technology, Strategy (5th ed.), Prentice Hall, 2003.