Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Vodstvo". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelj studija:

Izv.prof.dr.scMislav Ante Omazić
 
Tajnik studija:

Mislav Radić, mag. oec

Predavači: 

Prof. dr. sc. Marijan Cingula
Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

Doc. dr. sc. Maja Daraboš Longin
Prof. dr. sc. Ivo Družić
Doc. dr. sc. Davor Filipović
Prof. dr. sc. Lovorka Galetić
Prof. dr. sc. Danimir Gulin

Doc. dr. sc. Domagoj Hruška
Prof. dr. sc. Marko Kolaković
Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel

Izv. prof. dr. sc.Mislav Ante Omazić
Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Prof. dr. sc. Velimir Srića           
Prof. dr. sc. Darko Tipurić 
Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić