Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                          
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Računovodstveni sustav u RH i EU                          prof. dr. sc. Vesna Vašiček
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić
30 6
Korporativno planiranje izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika
prof. dr. sc. Hrvoje Perčević
30 6
Korporativna analiza financijskih izvještaja prof. dr. sc. Lajoš Žager 30 6
Interna revizija i kontrola prof. dr. sc. Boris Tušek 30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI                                             
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Metode obračuna troškova prof. dr. sc. Boris Tušek
prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky
20 4
Računovodstvo javnog sektora prof. dr. sc. Vesna Vašiček 20 4
Revizija javnog sektora prof. dr. sc. Vesna Vašiček
prof. dr. sc. Boris Tušek
20 4
Informacijske tehnologije u računovodstvu prof. dr. sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Neven Vrček
20 4
Korporativna kontrola prof. dr. sc. Boris Tušek 20 4
Kodeksi profesionalne etike računovođa i revizora prof. dr. sc. Branka Ramljak
prof. dr. sc. Boris Tušek
20 4
Strategija poduzeća

prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić

20 4
Kvantitativne metode u računovodstvu

prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
prof. dr. sc. Zrinka Lukač

20 4
Pravo društava kapitala prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Financijski menadžment prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Osnove računovodstva za poslovno upravljanje prof. dr. sc. Danimir Gulin
Osnove računovodstva za financijsko izvještavanje prof. dr. sc. Lajoš Žager 
prof. dr. sc. Vesna Vašiček                                                 
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić