Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kome je studij namijenjen?

Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija „Tržište nekretnina“ je namijenjen svim osobama koje rade ili žele raditi u sektoru poslovanja nekretninama, kao i u sektoru građevinarstva na području poslova ekonomske prirode. Znanja stečena na studiju će posebice koristiti onima koji akitvno sudjeluju u pripremi ekonomskih analiza potrebnih za donošenje poslovnih odluka u poslovanjima vezanim uz NKD 2007. sektor L-Poslovanja nekretninama.

Atraktivnost tržišta nekretnina u Hrvatskoj je, u kombinaciji s procesom pridruživanja EU rezultirala spontanim razvojem tržišta nekretnina, koji je u trenucima globalne ekonomske ekspanzije bio pogonjen priljevom stranog kapitala, zaduživanjem korporativnog sektora i sektora kućanstava.

U kontekstu razvoja i popunjavanja ljudskog kapitala na tržištu nekretnina, dobar dio procesa u sferi ekonomskog obrazovanja se dogodio u kontekstu učenja na pogreškama i odlazaka na školovanja na inozemne programe koji kandidate nisu mogli pripremiti za lokalne specifičnosti. Početkom krize, pad ekonomske aktivnosti i kraj razdoblja obilja kapitala rezultirao je tržišnim okruženjem u kojem sa svakom novim danom znanje, a ne sposobnost improvizacije, postaje ključni instrument ostvarivanja konkurentske prednosti na tržištu.

Otežani uvjeti privređivanja i znatno kompleksnije okruženje pred dionike i donosioce odluka na tržištu stavljaju izazove koje više nije lako svladavati bez sveobuhvatnog teoretskog okvira za analizu sve kompleksnijih procesa na tržištu. Specifičnost razvoja tržišta nekretnina tijekom tranzicije rezultirala je jazom specijalističkih znanja iz sfere ekonomike tržišta nekretnina i u tom kontekstu specijalistički studij omogućio bi bolju povezanost takvih znanja sa tržišnim akterima.

Također, imao bi utjecaja na poslovnu i društvenu sredinu, uvažavajući stalno rastuće (akademsko) znanje i nepredvidljivost tržišnog okruženja s potrebama profesionalaca na tržištu koji se u takvom svijetu kreću i imaju potrebu donositi odluke u dinamičnom okružju hrvatskog tržišta nekretnina. Takve dinamičke i strukturne promjene u kreiranju poslovnih politika, kao i analizi tržišnih događanja, odnosno donošenju investicijskih odluka, dodatno otvaraju i potrebu funkcioniranja i ovladavanja suvremenim ekonomskim analitičkim i praktičnim znanjima, metodama, vještinama i tehnikama.