Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Tržište nekretnina

Rastuća kompleksnost zahtjeva s kojima se susreću ekonomisti, arhitekti, građevinari, pravnici, posrednici na tržištu nekretnina, procjenitelji, sudski vještaci i predstavnici drugih profesija uključenih u donošenje odluka na tržištu nekretnina, stvorili su potrebu za stuidjem na kojem bi se pružila znanstveno utemeljena znanja i stručne vještine istraživanja i analize tržišta nekretnina, budžetiranja kapitala, pravnih aspekata upravljanja imovinom i nekretninskim projektima i poznavanja institucionalne strukture i uloge financijskog sektora.

Potreba u Republici Hrvatskoj za ovakvim profilom znanja porasla je u trenutku otvaranja pregovora s Europskom unijom, a jaz između potreba i postojeće razine ljudskog kapitala postao je razvidan početkom krize 2008. g. Potreba za dobrim razumijevanjem cikličnosti tržišta nekretnina, uloge aktera u formiranju očekivanja, vrednovanja nekretnina, analize investicijskih projekata, uloge različitih dionika na tržištu kao i specifičnih nacionalnih i EU zakonodavnih okvira se tako neprestano pojačava, baš kao i potreba pravovremenog donošenja i provedbe odluka na poprilično netransparentnom tržištu.

U cilju zadovoljavanja navedenih zahtjeva, ovaj novi poslijediplomski studij tržišta nekretnina povezati će akademska znanja i praktična iskustva profesionalaca na domaćem i međunarodnom tržištu nekretnina. Predavanja će obuhvaćati najnovija saznanja iz pojedinih znanstvenih disciplina u kombinaciji s praktičnim iskustvima posrednika, konzultanata, investitora, upravitelja nekretninskih portfelja, javnih službenika, itd.