Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

  

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Upravljanje poslovnim marketingom                       izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić        
          
30 6
Tržišna istraživanja u poslovnom marketingu prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, doc. dr. sc. Miroslav Mandić 30 6
Ponašanje poslovnih kupaca izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić 30 6
Strategije marketinga i strateški marketinški plan prof. dr. sc. Jurica Pavičić 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi

Razvoj proizvoda i upravljanje markom

prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

20 4

Marketinške komunikacije i odnosi s javnošću

prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič 20 4

Lobiranje

izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić 20 4
Internet u poslovnom umrežavanju prof. dr. sc. Mario Spremić 20 4
Strategije marketinga neprofitnih organizacija

prof. dr. sc. Jurica Pavičić

20 4
Poslovno pregovaranje prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 20 4
Upravljanje distribucijom i tržišna logistika

prof. dr. sc. Vesna Brčić Stipčević, prof. dr. sc. Sanda Renko 

20 4
Strateški savezi prof. dr. sc. Darko Tipurić, izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić 20 4
Dizajniranje organizacije marketinga prof. dr. sc. Lovorka Galetić 20 4
Upravljanje cijenama u poslovnom marketingu prof. dr. sc. Biljana Crnjak Karanović 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Marketing                                                                              izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić                                     
Ponašanje potrošača izv. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić