Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Važne obavijesti

 

RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE

Datum Obvezni kolegij Nositelj Vrijeme Dvorana

 

Tržište osiguranja i reosiguranja u RH, EU i svijetu prof. dr. sc. Drago Jakovčević  

 

  Financijska, menadžerska i nadzorna izvješća u osiguranju i reosiguranju prof. dr. sc. Katarina Žager  

 

  Rizici pribave i aktuarska matematika doc. dr. sc. Miljenko Huzak  

 

  Arhitektura i rizici investicijskog portfelja prof. dr. sc. Drago Jakovčević  

 

  Izborni kolegiji      
  Marketing u osiguranju prof. dr. sc. Ivan Frančišković  

 

  Pravo osiguranja i reosiguranja doc. dr. sc. Marijan Ćurković   

 

  Globalni tokovi novca      
  Upravljanje informacijskim sustavima u osiguranju  prof. dr. sc. Mario Spremić    
  Privatno zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Vinko Barić    

Razlikovni kolegij "Financijske institucije i tržišta"

Razlikovni kolegij "Osnove upravljanja financijskim rizicima"