Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Temeljni modeli operacijskih istraživanja

izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač

30 6
Uvod u optimizaciju                                          prof. dr. sc. Luka Neralić                                30 6
Linearno programiranje prof. dr. sc. Luka Neralić 30 6
Višekriterijsko odlučivanje prof. dr. sc. Tihomir Hunjak 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Analiza omeđivanja podataka prof. dr. sc. Luka Neralić 20 4
Diskretna optimizacija prof. dr. sc. Robert Manger 20 4
Ekspertni sustavi prof. dr. sc. Bojana Dalbelo-Bašić 20 4
Linearni modeli planiranja proizvodnje     prof. dr. sc. Damir Kalpić 20 4
Makroekonomska analiza prof. dr. sc. Boris Cota 20 4
Mikroekonomska analiza izv. prof. dr. sc. Ilko Vrankić 20 4
Modeliranje financijskih cijena

prof. dr. sc. Silvije Orsag

20 4
Primijenjena ekonometrija                                prof. dr. sc. Nataša Erjavec                 20 4
Simulacijsko modeliranje prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach 20 4
Stohastički procesi                    20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Matematika                                                                            prof. dr. sc. Luka Neralić                                          
Statistika  
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić