Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

OBVEZNI KOLEGIJI (treba položiti 4 od 4) Nositelji/sunositelji Broj sati Bodovi
Strateška tržišna istraživanja prof. dr. sc. Darko Prebežac 30 6
Oblikovanje marketinške strategije prof. dr. sc. Jurica Pavičić 30 6
Menadžment međunarodnog marketinga prof. dr. sc. Zoran Krupka 30 6
Marketing i menadžment usluga prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen 30 6
Ukupno bodova:     24
 
IZBORNI KOLEGIJI (treba položiti 5 od 10) Nositelji/sunositelji Broj sati Bodovi
Oblikovanje marketinških planova prof. dr. sc. Zoran Krupka 20 4
Elektronički marketing izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare 20 4
Odrednice nacionalne konkurentnosti prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
prof. dr. sc. Mladen Vedriš
20 4
Simulacije u marketingu izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare 20 4
Poslovno pregovaranje prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 20 4
Strategije proizvoda i marki prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen 20 4
Strategije prodaje i distribucije prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 20 4
Strategije i politike cijena prof. dr. sc. Darko Prebežac 20 4
Strategije marketinške komunikacije prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič 20 4
Marketing odnosa i suradnje s kupcima
i klijentima
prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić 20 4
Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija):     20
 
PISANI RAD  Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU 60
 
RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA  Nositelji/sunositelji                                           
Marketing prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen    
Ponašanje potrošača prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh    
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina    
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić