Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Informatički menadžment". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelji studija:

Prof. dr. sc. Velimir Srića

Prof. dr. sc. Mario Spremić

Tajnici studija:

Jasna Brešan

Izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković

Predavači:

Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Prof. dr. sc. Katarina Ćurko
Prof. dr. sc. Marina Dabić
Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
Prof. dr. sc. Mario Spremić
Prof. dr. sc. Velimir Srića
Prof. dr. sc. Ivan Strugar
Prof. dr. sc. Boris Tušek
Prof. dr. sc. Alen Stojanović
Doc. dr. sc. Božidar Jaković
D
oc. dr. sc. Nikola Vlahović