Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Financijska analiza". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditeljica studija:

Prof. dr. sc. Silvije Orsag


Tajnik studija:

Izv. prof. dr. sc. Lidija Dedi

Predavači:

Izv. prof. dr. sc. Lidija Dedi
Izv. prof. dr. sc. Đurđica Gudac Fučkan

Prof. dr. sc. Danimir Gulin
Prof. dr. sc. Vlado Leko
Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik
Prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
Prof. dr. sc. Boris Vujčić
Prof. dr. sc. Janko Tintor
Izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac
Doc. dr. sc. Davor Zoričić
Dr. sc. Denis Dolinar
Dr. sc. Dubravko Štimac