Plan održavanja sjednica Odbora - novo!

Plan održavanja sjednica Odbora za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i poslijediplomski specijalistički studij kao i rokovi za prikupljanje materijala. pdf


PLAN ODRŽAVANJA SJEDNICA ODBORA ZA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE I ODBORA ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE ZA AKADEMSKE GODINE 2018./2019. I 2019./2020.
ODBOR ZA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
u 9,00 h
ODBOR ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE
u 10,30 h
DATUM  PRIKUPLJANJA MATERIJALA
22.10.2018. 23.10.2018. 15.10.2018.
19.11.2018. 20.11.2018. 12.11.2018.
10.12.2018. 11.12.2018. 3.12.2018.
21.1.2019. 22.1.2019. 14.1.2019.
18.2.2019. 19.2.2019. 11.2.2019.
18.3.2019. 19.3.2019. 11.3.2019.
23.4.2019. 23.4.2019. 15.4.2019.
20.5.2019. 21.5.2019. 13.5.2019.
10.6.2019. 11.6.2019. 3.6.2019.
8.7.2019. 9.7.2019. 1.7.2019.
16.9.2019. 17.9.2019. 9.9.2019.
21.10.2019. 22.10.2019. 14.10.2019.
18.11.2019. 19.11.2019. 11.11.2019.
9.12.2019. 10.12.2019. 2.12.2019.
20.1.2020. 21.1.2020. 13.1.2020.
17.2.2020. 18.2.2020. 10.2.2020.
23.3.2020. 24.3.2020. 16.3.2020.
20.4.2020. 21.4.2020. 14.4.2020.
18.5.2020. 19.5.2020. 11.5.2020.
23.6.2020. 23.6.2020. 15.6.2020.
 6.7.2020. 7.7.2020. 29.6.2020.
21.9.2020. 22.9.2020. 14.9.2020.