Ekonomski fakultet - Zagreb
NATJEČAJ ZA UPIS na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2020./2021.

NATJEČAJ ZA UPIS na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2020./2021.

Produžen je natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2020./2021. do 15. veljače 2021. godine.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET 
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije u
akademskoj godini 2020./2021.
 
     POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:
 * EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE *
* FINANCIJSKA ANALIZA *
* FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA * 
* FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I ANALIZA *
 * INFORMATIČKI MENADŽMENT *
* MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANCIJE *
* MENADŽMENT TURIZMA *
* ORGANIZACIJA I MENADŽMENT *
* OSIGURANJE I REOSIGURANJE *
 * POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA *
* PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA U EUROPSKOJ UNIJI *
* RAČUNOVODSTVO I POREZI *
* STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE *
* STRATEGIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE *
* STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO *
* TRŽIŠTE NEKRETNINA *
* UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO I INTERNA REVIZIJA *
* UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA *
* UPRAVLJANJE IZVOZOM *
* UPRAVLJANJE KVALITETOM *
* UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA I PROJEKTIMA U KULTURI *


Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:

 
                  1. Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili završen bolonjski sveučilišni preddiplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova. 
2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.
3. Poznavanje barem jednog stranog jezika. 

Obrazac prijave nalazi se na poveznici.
 
 
Prijave se zaprimaju do 15. veljače 2021. godine.
 
 
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Ovjerene kopije diploma svih razina studija
2. Prijepisi ocjena sa svih razina studija
3. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 3,50)
4. Domovnica – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz Knjige državljana
5. Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz matice rođenih
6. Životopis
7. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
8. Kandidat koji dodiplomski sveučilišni ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti
rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 
Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu: 
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za poslijediplomske studije
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 

 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na:  
- e-mail: ssantek@efzg.hr ili ostrunje@efzg.hr
- telefon: 01/238-3288; 01/238-3219

 
 - mrežnoj stranici poslijediplomskih specijalističkih studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb:
https://www.efzg.unizg.hr/PDS