Ekonomski fakultet - Zagreb

Krajnji rok za završetak poslijediplomskog specijalističkog studija

ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA za sve polaznike upisane od ak. god. 2020./2021. godine definiran je novim Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima
 

Studenti upisuju poslijediplomski specijalistički studij u trajanju propisanom od  jedne godine (dva semestra) i godine i pol (tri semestra) i obvezni su završiti studij u roku koji je dvostruko dulji od propisanog trajanja studija.
Kako bi izbjegao plaćanje dodatnih naknada student je dužan u roku koji je pokriven školarinom izraditi i obraniti poslijediplomski specijalistički rad.
Poslije isteka navedenih rokova student podliježe plaćanju preostalih obveza prema važećoj Odluci o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima.

Krajnji rok za završetak studija je osam godina od dana upisa na studij.


ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA za polaznike generacija prije ak.god 2019./2020. 

Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od dva semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od 3 godine od dana upisa.
Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od tri semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od 4 godine od dana upisa.
Kako bi izbjegao plaćanje dodatnih naknada student je dužan u roku koji je pokriven školarinom predati poslijediplomski specijalistički rad na ocjenu u Referadu za poslijediplomske studije (što ne podrazumijeva da mora i obraniti poslijediplomski specijalistički rad).
Poslije isteka navedenih rokova student podliježe plaćanju preostalih obveza prema važećoj Odluci o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima.

Krajnji rok za završetak studija je deset godina od dana upisa na studij.
 


ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA za polaznike generacija od akademske godine 2006./2007. do 2011./2012.

Krajnji rok za završetak poslijediplomskog specijalističkog studija - Odluka za generacije 2006./2007. do 2011./2012.