Ekonomski fakultet - Zagreb
Kontakt Referade za poslijediplomske studije

Kontakt Referade za poslijediplomske studije

REFERADA ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE - ISTOČNI ULAZ U ZGRADU FAKULTETA (CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE)

VAŽNA OBAVIJEST - KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Referada za poslijediplomske studije neće raditi sa strankama u razdoblju od 19. srpnja do 23. kolovoza 2021. godine. 

S poštovanjem,
Referada za poslijediplomske studijeRadno vrijeme Referade za poslijediplomske studije:
Ponedjeljak       11:00 -13:00
Utorak               15:00 -18:00
Srijeda              11:00 -13:00
Četvrtak            15:00 -18:00
Petak                11:00 -13:00

Napomena: Od 22. veljače 2021. godine Referada za poslijediplomske studije radi sa studentima prema redovnom radnom vremenu.
Ulazak u zgradu Fakulteta moguć je samo kroz glavnu recepciju te je prilikom ulaza potrebno ispuniti izjavu s epidemiološkim podacima. 
Molimo Vas da prilikom ulaza u zgradu Fakulteta koristite dostupna sredstva za dezinfekciju ruku te da tijekom boravka nosite zaštitnu masku.


Djelatnice Referade za poslijediplomske studije


v. d. voditelja Referade za poslijediplomske studije
Sanja Šantek, mag. iur.
Telefon: 01/2383-288
E-mail: ssantek@efzg.hr

Ozana Strunje, struč. spec. oec.
Telefon: 01/2383-219
E-mail: ostrunje@efzg.hr 

 
Nikolina Nimac
Telefon: 01/2383-218
E-mail: nnimac@efzg.hr