Kontakt

 

Referada za preddiplomski i diplomski studij
- glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno


Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
E-mail: rfisic@efzg.hr


Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
E-mail: mzulj@efzg.hr 


Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Četvrtak 11:30 - 15:30
Petak 11:00 - 15:00

Dežurstvo u Referadi:
Utorak i Četvrtak 15:30 - 18:30

 Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku
"Master Degree in Business"
po smjerovima i semestrima
Presentation of graduate study programme
"Master Degree in Business"
by majors and semesters 
Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija
"Poslovna ekonomija"
po semestrima
Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija
"Ekonomija"
po semestrima